Betsy Atkins

Betsy Atkins

Styremedlem

Betsy Atkins har vært styremedlem i Bose siden 2021. Hun er i sin tredje rolle som administrerende direktør og har også ulike erfaringer som entreprenør. I løpet av karrieren har Betsy vært med å etablere bedriftsprogramvareselskaper innen flere bransjer, blant annet energi, helsetjenester og nettverk.

Betsy har skrevet tre bøker om selskapsledelse. Den siste boken hennes har tittelen «Be Board Ready: The Secrets to Landing a Board Seat and Being a Great Director» (Vær klar til å styre: Hemmelighetene ved å bli valgt som styremedlem og være en god leder).

Betsy har lang erfaring med å være med i bedriftsstyrer i en rekke bransjer som teknologi, finansielle tjenester, helsetjenester, detaljhandel, bilindustri, produksjon og logistikk. Hun bringer et operativt perspektiv som fokuserer på å eliminere friksjon fra forbrukeropplevelsen.