Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Sammenkobling og tilkobling av en enhet til høyttaleren

Første gang du slår på høyttaleren, er den klar til å sammenkoble og koble seg til den første enheten. Gjør følgende for å sammenkoble og koble til enheten:

Trykk på PÅ/AV på høyttaleren. Bluetooth®-statusindikatoren på høyttaleren blinker blått for å vise at høyttaleren kan oppdages

Strøm

Slå på Bluetooth på enheten

Finn listen over Bluetooth-enheter, og velg enheten Bose SLIII. Hvis du blir bedt om en kode, skriver du inn 0000 (fire nuller).

Når sammenkoblingen er fullført og enheten er koblet til høyttaleren, endres statusindikatoren for Bluetooth på høyttaleren fra blinkende blått til varig hvitt, og det lyder en tone fra høyttaleren.

Hvis du vil sammenkoble flere enheter, kan du se Tilkobling av en ekstra enhet til høyttaleren

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.