Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Paring med en Bluetooth®-enhet (video inkludert)

paringen skjer når to bluetooth®-enheter kommuniserer med hverandre og oppretter en tilkobling. informasjon om denne tilkoblingen lagres i minnet til hver av enhetene. når du har paret en enhet med soundlink® speaker, skal det ikke være nødvendig å pare enheten igjen. soundlink® speaker kan pares med opptil seks bluetooth®-enheter. den kan imidlertid bare koble til og spille av lyd fra én enhet om gangen.

følg denne fremgangsmåten for å pare med en bluetooth®-enhet:

  • Slå på både Bluetooth®-enheten og SoundLink® speaker. Trykk deretter på og hold inne Bluetooth®-knappen på høyttaleren i tre sekunder for å sette høyttaleren i modus for å bli oppdaget. Bluetooth®-indikatoren blinker sakte av og på ca. hvert sekund for å vise at høyttaleren er i modusen for å bli oppdaget
  • Sett Bluetooth®-enheten i modus for å bli oppdaget. Dette gjør at enheten kan oppdage SoundLink®-høyttaleren
  • Finn listen over Bluetooth®-enheter på enheten. Velg Bose SoundLink fra listen
  • Hvis enheten ber om en kode, skriver du 0000 og trykker på OK. Enkelte enheter ber deg også å godta tilkoblingen. Bluetooth®-enheten indikerer når paringen er fullført. SoundLink® speaker indikerer at paringen er fullført når Bluetooth®-indikatoren slutter å blinke av og på og bare lyser

Slik kobler du til en enhet

Hvis du vil koble til en enhet du tidligere har paret, trykker du på Bluetooth®-knappen på SoundLink® speaker. Bluetooth®-indikatoren på høyttaleren blinker av og på ca. to ganger i sekundet frem til enheten tilkobles. Når høyttaleren og enheten er koblet sammen, slutter indikatoren å blinke og fortsetter med å lyse.

Slik parer du ekstra enheter

Slå på både den ekstra Bluetooth®-enheten og SoundLink® speaker. Trykk deretter på og hold inne Bluetooth®-knappen på høyttaleren i tre sekunder for å sette høyttaleren i modus for å bli oppdaget igjen. Følg deretter trinn 2–4 ovenfor.

Merk: SoundLink®-minnet kan lagre opptil seks parede enheter. Du kan pare flere enn seks enheter, men det blir aldri lagret flere enn seks enheter i minnet. Når minnet er fullt med de seks enhetene og du parer enda en enhet, slettes den enheten som er minst nylig brukt fra minnet og erstattes av den enheten som sist ble paret.

Tømming av minne

Trykk og hold inne Bluetooth®-knappen på SoundLink® speaker i ca. ti sekunder, til du hører en pipelyd. SoundLink® speaker tømmer alle Bluetooth®-enhetene fra minnet og settes i modus for å bli oppdaget.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.