90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Håndbøker og nedlastinger

Produktveiledninger

Brukerhåndbok – støtte:

Hefte med fjernkontrollkoder:

Last ned og installer Bose SoundTouch-appen

CineMate-systemer bruker SoundTouch-adapteren til å søke etter oppdateringer automatisk når du åpner SoundTouch-appen. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, ber appen deg om å oppdatere.

Last ned den gratis SoundTouch-appen her:

Andre app-funksjoner:

  • Gir deg trinnvise instruksjoner om hvordan du konfigurerer SoundTouch-systemet ditt på få minutter.
  • Gjør det enkelt å søke etter Internett-radiostasjoner og i det lagrede musikkbiblioteket ditt og populære musikktjenester som Spotify®, Pandora®, iHeartRadio™, SiriusXM, Deezer og QPlay. Musikktjenester kan variere.
  • Gir deg muligheten til raskt å angi favorittmusikken din som en forhåndsinnstilling, slik at du kan få tilgang til den på alle SoundTouch-systemer eller eksternt.
  • Med flere SoundTouch-systemer kan du strømme forskjellig musikk i forskjellige rom eller spille av den samme musikken i alle rom.

Oppdatere SoundTouch-systemet manuelt

Før du begynner

Du trenger en tom USB-minnepinne for å oppdatere CineMate-systemet. Denne oppdateringsmetoden forutsetter at du ikke har en trådløs SoundTouch-adapter koblet til systemet.

Hvis du har en trådløs SoundTouch-adapter koblet til systemet, kan du se instruksjonene nedenfor for oppdatering av CineMate-systemer ved hjelp av den trådløse SoundTouch-adapteren.

Slik oppdaterer du CineMate-systemet

Slå på systemet. LED-lampen på baksiden av Acoustimass-modulen skal lyse kontinuerlig, ikke blinke

Sett inn USB-minnepinnen i porten som er merket med SERVICE, på baksiden av Acoustimass-modulen

Etter et par sekunder skal LED-lampen blinke grønt og deretter slukkes. Hvis LED-lampen ikke endrer status når du setter inn USB-stasjonen, tar du ut stasjonen og setter den inn på nytt

Når LED-lampen slukkes, tar du ut USB-stasjonen

Last ned og åpne følgende systemoppdatering på datamaskinen:

Sett USB-stasjonen inn i datamaskinen, og følg instruksjonene i oppdateringsprogrammet

Oppdatere CineMate-systemer ved hjelp av den trådløse SoundTouch-adapteren

Oppdatere manuelt med en USB-kabel

Du trenger en USB A til mikro-USB-kabel for å utføre disse trinnene.

Oppdateringer av SoundTouch-systemet kan gjøres via den trådløse SoundTouch-adapteren.

Når meldingen vises, klikker du på SAVE (LAGRE) for å lagre filen Update.stu på skrivebordet (ikke gi filen et nytt navn). Hvis du ikke ser meldingen, kan filen være lastet ned automatisk. Se etter filen Update.stu nederst eller øverst i nettleservinduet, eller i mappen Nedlastinger

Koble en USB-kabel fra datamaskinen til mikro-USB-kontakten (Setup A) på baksiden av den trådløse SoundTouch-adapteren

Gå til http://203.0.113.1:17008/update.html i nettleseren

Merknad: Denne koblingen vil bare fungere når systemet er slått på og koblet til en USB-kontakt på datamaskinen.

Klikk på CHOOSE FILE (VELG FIL) på oppdateringsskjermbildet (Hvis knappen ikke fungerer, klikker du på det blanke feltet til høyre for CHOOSE FILE)

I filvinduet finner og velger du filen Update.stu som du lastet ned under trinn 2. Når denne er valgt, vises filnavnet i feltet til høyre for CHOOSE FILE-knappen (VELG FIL)

Klikk på UPLOAD (LAST OPP), og vent mens oppdateringen installeres:

En fremdriftslinje i nettleservinduet viser oppdateringsstatusen

Når oppdateringen er installert, vil systemet starte på nytt

Oppdatere med en USB-minnepinne (alternativ metode)

Hvis en USB A til mikro-USB-kabel ikke er tilgjengelig, kan du også oppdatere med en USB-minnepinne. Følg disse trinnene:

Når meldingen vises, klikker du på SAVE (LAGRE) for å lagre filen Update.stu på skrivebordet (ikke gi filen et nytt navn). Hvis du ikke ser meldingen, kan filen være lastet ned automatisk. Se etter filen Update.stu nederst eller øverst i nettleservinduet, eller i mappen Nedlastinger

Kopier oppdateringsfilen til en USB-stasjon

  • Sett inn en USB-stasjon i en USB-port på datamaskinen
  • Kopier eller dra og slipp filen Update.stu til USB-stasjonen
  • Løs ut USB-stasjonen fra USB-porten

Sett inn USB-stasjonen i SETUP B-kontakten på den trådløse SoundTouch-adapteren

Koble fra systemets strømledning

Trykk på og hold inne kontrollknappen til venstre for Wi-Fi-indikatoren på baksiden av den trådløse SoundTouch-adapteren

Mens du holder inne kontrollknappen, kobler du strømledningen til systemet igjen.

Vent i tre sekunder, og slipp deretter kontrollknappen

Den hvite Wi-Fi®-indikatoren på adapteren har ulike blinkemønstre. Dette kan ta opptil ti minutter. Adapteren vil deretter starte på nytt, og Wi-Fi-indikatoren lyser gult når dette er fullført.

Åpne SoundTouch-appen på mobilenheten eller datamaskinen. Når du har logget på appen, legger du til systemet til kontoen din (om nødvendig)