Gratis levering og gratis retur
 

Aktivering av systemet

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere det nye systemet:

Plasser høyttaleren på et flatt og stabilt underlag

Koble strømadapteren til strømforsyningen (velg riktig adapter for ditt land hvis flere adaptere følger med)

Fra strømforsyningen setter du pluggen på likestrømsledningen inn i DC POWER-kontakten på baksiden av systemet

Sett inn strømforsyningspluggen med to spisser i en vekselstrømskontakt. Tilkoblingene ser slik ut:

FORSIKTIG: Systemet må kun brukes med strømledningen som følger med, eller en reserveledning fra Bose Corporation.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.