NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Bærekraft hos Bose

En melding fra konsernsjefen og COO

Jim Scammon, President og Chief Operating Officer

«I Bose er vi opptatt av å oppnå en positiv miljømessig, sosial og styringsmessig (ESG) innvirkning. Vi utvikler oss kontinuerlig år etter år, og 2022 har vært et kritisk punkt på vår ferd mot økt innsats. Dette er tiåret for kritiske klimahandlinger, og etter to år fokuserer regjeringer, bransjer og enkeltpersoner mer enn noen gang på ESG-spørsmål.»

Jim Scammon

President og Chief Operating Officer

Mangfold, likhet, inkludering og tilhørighet

Vi ønsker å skape et inkluderende miljø der våre ansatte kan trives og være seg selv på jobb.

Vår tilnærming til miljøet og sosiale spørsmål

Vi har ambisjoner om at bærekraft skal gjennomsyre det daglige arbeidet i selskapet, slik at det påvirker måten vi tenker og gjør forretninger på.

Solnedgang i en allé

ESG-rapporter

Boses siste Miljø-, sosial-, styringsrapport (ESG-rapport) fra 2023 beskriver de mest virkningsfulle tiltakene vi gjorde for bærekraft i det året. Vi inviterer deg til å lese nåværende og tidligere publikasjoner og lære om fremskrittene Bose gjør.

Ansvarlig forsyningskjede

Det å bygge Bose-produkter og levere dem til markedet krever et globalt system av leverandører, produsenter og distributører. For å sikre at våre forretningsverdier er så etiske og ansvarlige som mulig og drives med integritet, overvåker vi alle leverandørene våre kontinuerlig for å sikre at de oppfyller våre standarder innen miljømessig, sosial og styringsmessig (ESG) innvirkning.