Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Bærekraft i Bose

Bærekraft gjenspeiler kjernen og verdiene i Bose, og støtter opp under målet vi har om å levere kvalitet og det ansvaret som hviler på oss om å gjøre forretninger med integritet og behandle andre med respekt. Vi har ambisjoner om at bærekraft skal gjennomsyre det daglige arbeidet i selskapet, slik at det påvirker måten vi tenker på og gjør forretninger på.

Vår tilnærming

Boses bærekraftprogram håndterer det sosiale, miljømessige og økonomiske ansvaret selskapet vårt har. Vi har en ambisjon om å ta i bruk ledende praksis innen bærekraftig styring og innprente tanken om bærekraft i hele selskapet. For å få til dette har vi vedtatt en global bærekraftstrategi som strekker seg over flere år, og som skaper verdi for kundene våre, de ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i. Bærekraft gir kunden verdi ved at den fremmer innovative produkter og oppmuntrer de ansatte til å nå sitt fulle potensial. Samfunnsprogrammene våre er ment å gi noe meningsfylt tilbake til samfunnet.

Vi jobber med å gi programmet enda mer drivkraft i årene som kommer. Den bærekraftige styringsstrukturen vår er en viktig del i arbeidet med å få til dette. Den går på tvers av ulike funksjoner globalt, og gir konsekvente og forsterkende meldinger for å sette både strategien og målene våre ut i livet.

Ansatte

De ansatte er selskapets sjel og står bak den innovasjonen, kreativiteten og kvaliteten som har gjort Bose til det selskapet det er i dag. Ved å hjelpe de ansatte med å leve rikere og mer meningsfylte liv skaper vi en jobbhverdag som kan tiltrekke seg og holde på de beste talentene, og som kan styre selskapet inn i fremtiden.

Programmene Wellbeing@Bose, Recognize & Celebrate og Health & Safety forbedrer jobbhverdagen og trivselen for de ansatte. Vi har også flere viktige opplæringsprogrammer som støtter de ansattes utvikling, for eksempel Bose Learn Enterprise-opplæringen og Global People Management Initiative, som vi vil at alle lederne våre skal fullføre.

Samfunn

Et virkelig bærekraftig selskap står i takknemlighetsgjeld til lokalsamfunnet det opererer i og området de ansatte med familie bor i. Vi i Bose vil gjerne gi noe tilbake til lokalsamfunnene gjennom en rekke forskjellige tiltak som frivillighet, innsamlingsaksjoner og tildelinger. Aktivitetene våre har fokus på å fortsette den lange tradisjonen vi har for å ta i bruk den innovative ånden i selskapet for å kunne hjelpe lokalsamfunn, og vi fremmer forskning og fremskritt gjennom utdanning. Støtten vi gir til utdanningsprogrammer, gjør de ansatte i stand til å dele ekspertisen sin med nye, fremadstormende ingeniører. Gjennom en mentorprosess forbedrer de sine egne liv og sin jobbhverdag, samtidig som de også skaper en ny generasjon ingeniører som kan lede Bose inn i fremtiden.

Miljøtiltak

Bose anerkjenner at driften og produktene våre påvirker miljøet, og vi har stor tro på en ansvarlig tilnærming for å bøte på denne påvirkningen. Energi- og karbonforbruket i bransjen er et av de viktigste miljøtemaene i dag, og vi går inn for å redusere det. Siden vi er et selskap som følger prinsippene for en veltrimmet produksjon, har vi allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere energiforbruket. Vi vet at disse tiltakene kommer til å påvirke selskapet positivt på lang sikt og redusere miljøpåvirkningen vår.

Vi har også fokus på å redusere avfall og på gjenbruk av materialer, ettersom vi følger prinsippene for en veltrimmet produksjon. Det er ikke bare miljøet som drar nytte av god avfallshåndtering, det kan også skape mer faktisk verdi for selskapet vårt.

Bærekraftige produkter

I dag etterspør og forventer stadig flere kunder produkter med gode bærekraftige egenskaper.  Vi ønsker å leve opp til og overgå disse forventningene ved å gjøre produktene våre mer bærekraftige.

Vi tilbyr produkter som Bose Energy Efficient-serien, som bruker 50 % mindre energi sammenlignet med andre lydsystemer fra Bose, og Bose Ride-systemet, som beviselig reduserer tretthet og smerte for yrkessjåfører. Vi ser også stadig etter nye måter å emballere produktene våre på ved å redusere størrelsen på dem og bruke mer miljøvennlige materialer.