NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Bærekraft hos Bose

En melding fra konsernsjefen

Lila Snyder

I nesten 60 år har Bose jobbet med å utvikle produkter og teknologier som leverer lyd slik den var ment å høres. Vi har også forpliktet oss til å drive virksomheten vår på en ansvarlig og åpen måte. I samsvar med dette fortsetter vi å inkludere miljømessig, sosial og styringsmessig (ESG) innsats i forretningsstrategien vår og i hele verdikjeden.

Lila Snyder

Konsernsjef

Mangfold, likhet, inkludering og tilhørighet

Vi ønsker å skape et inkluderende miljø der våre ansatte kan trives og være seg selv på jobb.

Vår tilnærming til miljøet og sosiale spørsmål

Vi har ambisjoner om at bærekraft skal gjennomsyre det daglige arbeidet i selskapet, slik at det påvirker måten vi tenker og gjør forretninger på.

Solnedgang i en allé

ESG-rapporter

Boses siste Miljø-, sosial- og styringsrapport (ESG-rapport) fra 2023 beskriver de mest virkningsfulle tiltakene vi gjorde for bærekraft i løpet av det siste året. Vi inviterer deg til å lese nåværende og tidligere publikasjoner og lære om fremskrittene Bose gjør.

Ansvarlig forsyningskjede

Det å bygge Bose-produkter og levere dem til markedet krever et globalt system av leverandører, produsenter og distributører. For å sikre at våre forretningsverdier er så etiske og ansvarlige som mulig og drives med integritet, holder vi kontinuerlig øye med alle leverandørene våre for å sikre at de oppfyller våre standarder innen miljømessig, sosial og styringsmessig (ESG) innvirkning.