BESTILL INNEN 20. DESEMBER KL. 12.00 FOR LEVERING FØR JUL. KUN PRODUKTER VI HAR PÅ LAGER
Bybygninger og trafikk

Vår tilnærming

Bærekraft gjenspeiler kjernen og verdiene i Bose og støtter opp under målet vi har om å levere kvalitet, og det ansvaret som hviler på oss om å gjøre forretninger med integritet og behandle andre med respekt. Vi har ambisjoner om at bærekraft skal gjennomsyre det daglige arbeidet i selskapet, slik at det påvirker måten vi tenker og gjør forretninger på.

Boses bærekraftprogram håndterer det sosiale, miljømessige og styringsmessige ansvaret selskapet vårt har. Vi har en ambisjon om å ta i bruk ledende miljømessig og sosial praksis innen bærekraftig styring og innprente tanken om bærekraft i hele selskapet. Med ambisjoner i tankene har vi etablert en flerårig bærekraftstrategi som gir kunden verdi ved at den fremmer innovative produkter, oppmuntrer de ansatte til å nå sitt fulle potensial og har som formål å gi noe meningsfylt tilbake til samfunnet.

Den nyeste vesentlighetsvurderingen vår ble utført i 2021, og vi er i gang med å kontinuerlig tilpasse strategien og målene våre for å fremme organisasjonens handlinger og spre vår positive innvirkning.