NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Bybygninger og trafikk

Vår tilnærming

Bærekraft gjenspeiler kjernen i og verdiene til Bose, og støtter opp under målet vi har om å levere kvalitet, og det ansvaret som hviler på oss for å drive forretninger med integritet og behandle andre med respekt. Vi har ambisjoner om at bærekraft skal gjennomsyre det daglige arbeidet i selskapet, slik at det påvirker måten vi tenker og gjør forretninger på.

Boses bærekraftprogram håndterer det sosiale, miljømessige og styringsmessige ansvaret selskapet vårt har. Ambisjonen vår er å ta i bruk miljømessig og sosial styringspraksis og innarbeide en bærekraftig tankegang over hele selskapet. Med ambisjoner i tankene har vi etablert en bærekraftstrategi som strekker seg over flere år. Den gir kunden verdi ved at den fremmer innovative produkter, den bidrar til at de ansatte kan nå sitt fulle potensial og har som formål å gi noe meningsfylt tilbake til samfunnet.

Hos Bose ser vi alltid etter måter å bruke innovasjon i produktene våre og virksomheten vår på. Mens verden beveger seg rask mot en bærekraftig fremtid ser vi på måter vi kan støtte denne omvendingen på. Ikke bare hvordan vi kan bruke ESG-prinsippene i produktene våre, men også hvordan vi kan gjøre fremskritt i hele forsyningskjeden vår. Ved å øke bruken vår av lavkarbonmaterialer og å utforske muligheter for å redesigne emballasjen vår, ønsker vi å fortsette å gjøre produktene våre mer bærekraftige samtidig som vi tar viktige skritt på veien mot å bekjempe klimaendringer.

Etter å ha utført en detaljert vurdering av materialene våre, kom vi opp med et program og et veikart for produktsirkularitet som fokuserer på flere viktige områder: resirkulert materiale, bærekraftig emballasje, produkters reparerbarhet og reduksjon av avfall og energiforbruk. Samlet påvirker disse veikartaktivitetene alle fasene i et produkts livssyklus.