NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Boses retningslinjer for opphavsrett

Sist endret: 25. mai 2022

Bose følger alle lover om opphavsrett og åndsverk, og vi både forventer at brukerne våre gjør det samme og oppfordrer dem til å gjøre det samme. I samsvar med Digital Millennium Copyright Act fra 1998 («DMCA»), som du finner i sin helhet på nettstedet til U.S. Copyright Office, gjør Bose sitt beste for å svare med aktsomhet på krav om brudd på opphavsretten når vi mottar rapporter om slike krav via eksempelskjemaet for varsler nedenfor.

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten og vises i Bose-tjenestene, må du oppgi følgende informasjon til vår opphavsrettsagent:

DMCA-VARSEL OM PÅSTÅTT KRENKELSE («VARSEL»)

  • Oppgi det opphavsrettsbeskyttede verket du hevder er krenket, eller en liste over opphavsrettsbeskyttede verk som du hevder er krenket.
  • Oppgi materialet eller koblingen du hevder er krenkende og hvilken tilgang du mener skal deaktiveres, inkludert URL-adressen til koblingen som vises på nettstedet eller den nøyaktige plasseringen der man finner slikt materiale.
  • Oppgi personlig navn eller firmanavn samt postadresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • I selve teksten til dette varselet må du inkludere en erklæring om at du i god tro mener at den omstridte bruken av opphavsrettsbeskyttede materialet ikke er godkjent av opphavsrettsinnehaveren eller agenten eller i henhold til loven.
  • Og, innforstått med at du kan straffeforfølges hvis du gir falsk forklaring, en erklæring om at informasjonen i dette varselet er nøyaktig og at du som klagende part er eieren eller autorisert til å handle på vegne av eieren.

Boses opphavsrettsagent kan nås på følgende måte:

Bose Corporation
Attn: Copyright Agent
100 Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
(508) 879-7330
copyright@bose.com