90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Bruksvilkår for Bose

Sist endret: 31. august 2021

Disse bruksvilkårene (“Vilkårene”) er en juridisk avtale mellom deg og Bose Products B.V. (“Bose”, “vi”, “oss” og “vår”). Disse vilkårene gjelder alle nettsteder, mobilapplikasjoner eller andre Internett-tjenester eller interaktive tjenester fra Bose som er tilgjengelige i land i Europa, De forente arabiske emirater, Øst-Asia, Sør-Asia, Sørøst-Asia og Oseania, og som har en kobling til disse vilkårene (samlet kalt “Tjenesten”).

Når du godtar disse vilkårene, erkjenner du at disse vilkårene regulerer din bruk av tjenesten. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du avslutte tilgangen til eller bruken av tjenesten. Kjøp av Bose-produkter eller -tjenester er underlagt separate vilkår for salg, som er tilgjengelig for deg på sidene for retningslinjene under tjenesten. Hvis en separat lisensavtale for sluttbrukere også gjelder for tjenesten du bruker, og det er en konflikt mellom disse vilkårene og lisensavtalen for sluttbrukere, er det lisensavtalen for sluttbrukere som gjelder.

Vi kan revidere disse vilkårene slik at de gjenspeiler endringer i tjenesten, brukernes behov, forretningsprioriteringer eller endringer i lover og forskrifter. Vi varsler deg om eventuelle større revideringer i henhold til gjeldende juridiske krav. Hver gang du ønsker å bruke tjenesten, må du se disse vilkårene for å sørge for at du forstår vilkårene som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Disse vilkårene ble sist endret på datoen som står øverst i dokumentet.


1. Informasjon om oss

Vi er Bose Products B.V., et selskap registrert i Nederland under bedriftsnummeret 36037901, med registrert kontor på adressen 1441 RG Purmerend, Nederland, Gorslaan 60, som også er hovedadressen vår for handel. Vi er et aksjeselskap. Se siden Kontakt oss for å ta kontakt med oss.


2. Bruk og omfang

For å bruke tjenesten må du være og bekrefte at du er myndig (18 år eller eldre eller den aktuelle alderen i din jurisdiksjon, eller, hvis du har samtykke fra foreldre, 13 år gammel eller eldre) og i stand til å godta disse vilkårene. Hvis du godtar disse vilkårene på vegne av en organisasjon eller enhet, representerer og garanterer du at du er autorisert til å godta disse vilkårene på denne organisasjonens eller enhetens vegne og binde den til disse vilkårene (i dette tilfellet henviser "du" og "din" i disse vilkårene, unntatt i denne setningen, til den aktuelle organisasjonen eller enheten). Hvis Bose tidligere har forbudt deg fra å få tilgang til eller bruke tjenesten, har du ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke tjenesten.


3. Kontoregistrering og bruk

3.1 Kontoregistrering og konfidensialitet. Du må kanskje opprette en konto for å bruke deler av tjenesten. Hvis dette er tilfelle, må du under registreringsprosessen velge et brukernavn og passord og gi oss ytterligere informasjon. Det er ditt ansvar å sikre at passordet forblir konfidensielt og sikkert. Ved registrering samtykker du i at du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som utføres med ditt brukernavn og passord. Vi kan anta at all kommunikasjon vi mottar fra din konto, har blitt gjort av deg.

3.2 Uautorisert bruk av konto. Du er ansvarlig for å varsle oss hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av eller tilgang til kontoen din. Se siden Kontakt oss for å ta kontakt med oss. Du godtar at vi kan kreve at du gir oss informasjon som kan brukes til å bekrefte identiteten din og hjelpe oss å holde kontoen din sikker.


4. Våre eiendomsrettigheter

Tjenesten eies og drives av Bose og inneholder materialer (inkludert all programvare, design, tekst, redaksjonelt materiale, informasjon, tekst, bilder, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp, tegninger og andre grafiske materialer, navn, logoer, varemerker og tjenestemerker) som er utledet helt eller delvis av materiale som leveres fra Bose og deres partnere, samt andre kilder, og er beskyttet av intellektuell eiendomsrett.

Du samtykker i å følge alle gjeldende lover om opphavsrett. Du erkjenner at tjenesten har blitt utviklet, kompilert, planlagt, revidert, valgt og arrangert av Bose og andre gjennom bruk av metoder og standarder for vurdering utviklet og anvendt gjennom betydelig tid, innsats og penger og utgjør verdifull immaterielle rettigheter for Bose og for andre.

Du samtykker i å varsle Bose umiddelbart hvis du bli klar over at noen hevder at tjenesten krenker immaterielle rettigheter. Ingen rettighet, tittel eller interesse i eller for tjenesten vår eller innhold i tjenesten overføres til deg, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, er reservert av Bose. Du kan ikke bruke noen av merkene, logoene, produkt- eller tjenestenavnene, designene, slagordene eller varemerkene til Bose uten vår tillatelse.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned en del av tjenesten vår på en måte som er i strid med disse vilkårene, opphører umiddelbart dine rettigheter med hensyn til bruk av tjenesten, og du må returnere eller ødelegge alle kopier av materialet som du har laget.


5. Brukerinnhold og -forslag

5.1 Brukerinnhold og -innlegg. Tjenesten kan la deg sende, legge ut, laste opp eller på annen måte gjøre (samlet kalt "Legge ut") innhold tilgjengelig, som videoklipp, bilder, omtaler, spørsmål, kommentarer, offentlige meldinger, ideer, produkttilbakemeldinger, kommentarer og annet innhold (samlet kalt "Brukerinnhold") som kan eller ikke kan være synlig for andre brukere. Alt materiale, all informasjon eller alle ideer du overfører til oss eller legger ut på noen måte, blir behandlet som ikke-konfidensielt. Når du legger ut innhold om noen av våre tjenester, gir du oss ikke-eksklusive rettigheter til å bruke alle innlegg på alle måter. Du samtykker i å legge ut innhold uten brudd på forbudt adferd (som definert nedenfor) og at hvis du er involvert i forbudt adferd, og dette fører til at vi pådrar oss erstatningsansvar, må du kompensere oss i henhold til gjeldende lover.

5.2 Erklæringer om brukerinnhold. Du erkjenner og samtykker i at alt brukerinnhold som du legger ut, er ditt ansvar. Videre samtykker du i at du har alle nødvendige rettigheter til å sende slikt brukerinnhold uten brudd på tredjeparts rettigheter. Du forstår at Bose ikke styrer, og ikke har ansvaret for, brukerinnhold. Når du bruker tjenesten, kan du bli eksponert for brukerinnhold fra andre brukere som er støtende, uanstendig, unøyaktig, villedende eller på andre måter tvilsomt. Vær også oppmerksom på at brukerinnhold også kan inneholde skrivefeil, andre utilsiktede feil eller unøyaktigheter. Vi forbeholder oss retten til, på vår regning, å ta kontroll over eventuelle tvister som skyldes brukerinnholdet du legger ut, og i alle tilfeller skal du samarbeide med oss i forsøket på å løse eventuelle tvister, eller forsvare alle relaterte erstatningskrav mot oss.

5.3 Vurdering av brukerinnhold. Du erkjenner og samtykker i at Bose kan eller ikke kan, etter Boses eget skjønn, forhåndsvurdere brukerinnhold før det dukker opp på tjenesten, men at Bose ikke har noen forpliktelse til å gjøre det. Du bekrefter og godtar at Bose forbeholder seg retten til (men ikke forplikter seg til) etter eget skjønn å avvise, flytte, redigere eller fjerne brukerinnhold som er lagt ut på tjenesten. I tillegg har Bose rett til å fjerne alt brukerinnhold som bryter med disse vilkårene eller som på annen måte er upassende etter Boses eget skjønn. Du erkjenner og samtykker i at Bose ikke verifiserer, vedtar, ratifiserer eller sanksjonerer brukerinnhold, og du godtar at du må evaluere og bærer all risiko i forbindelse med din bruk av brukerinnhold eller din tillit til nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av brukerinnhold.

5.4 Brukerinnsendinger. Bose er svært opptatt av forskning. Forskning på nye teknologier, bruk av nye teknologier i produkter og utvikling av markedsføringsstrategier for produkter kan ta flere år. Våre Acoustic Noise Cancelling-, PhaseGuide- og QuietPort-teknologier var på forsknings- og utviklingsstadiet i mange år før de ble integrert i kommersielle produkter og introdusert for offentligheten. Vi ønsker å unngå misforståelser som kan oppstå hvis et produkt eller en markedsføringsstrategi fra Bose ligner i det minste på en idé som ble sendt til Bose i løpet av utviklingsprosessen, eller hvis en produktegenskap eller -funksjon kan virke forbundet med kundeobservasjoner innsendt til oss. Av den grunn vil vi ikke vurdere noen uoppfordret innsending av ideer og be om at du avstår fra å sende dem til oss. Hvis du imidlertid velger å sende inn ideene dine, gjelder følgende vilkår for innsendingen.

Bose gir ingen kompensasjon, verken i form av kontanter eller produkter, for brukerinnhold som sendes til Bose, inkludert, uten begrensning, noen idé om et potensielt program. Du samtykker i at all informasjon som sendes til Bose, skal anses som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær, og Bose skal ikke ha noen forpliktelse av noe slag med hensyn til slik informasjon og skal være fri til å reprodusere, bruke, avsløre og distribuere informasjonen på et ubegrenset grunnlag for ethvert formål, med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet skriftlig med Bose. Bose har i tillegg rett til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i slik informasjon, til ethvert formål, herunder, men ikke begrenset til, utvikling, fremstilling og markedsføring av produkter som inneholder slik informasjon.


6. Forbudt adferd

Bruk av tjenesten til ulovlige formål eller alle formål som ikke er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene, er strengt forbudt. Uten begrensning skal du ikke (samlet kalt “forbudt adferd”):

 • legge ut brukerinnhold som: (1) trakasserer, misbruker eller truer en annen person, eller som inneholder uanstendig innhold; (2) er falskt, misvisende eller unøyaktig; (3) diskriminerer andre på grunnlag av kjønn, rase, klasse, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell preferanse, funksjonshemming eller annen klassifisering; (4) er uanstendig, støtende, trakasserende, voldelig, hatsk, provoserende, ulovlig, skadelig, skadegjørende, injurierende, ærekrenkende eller et angrep på en annen persons personvern; (5) fremmer seksuelt eksplisitt eller pornografisk materiale, vold eller andre ulovlige handlinger; (6) krenker en annen persons juridiske rettigheter, eller som inneholder materiale som kan føre til sivile erstatningskrav eller rettsforfølgelse under gjeldende lover og forskrifter, eller som på andre måter strider mot disse vilkårene; eller (7) gir uttrykk for at det opprinnelig kommer fra eller støttes av oss eller en annen person eller enhet, hvis dette ikke er tilfellet.
 • bruke tjenesten kommersielt, til benchmarking, eller til å innhente informasjon om et produkt eller en tjeneste
 • kopiere, laste ned (annet enn gjennom mellomlagring nødvendig for personlig bruk eller det som ellers er uttrykkelig tillatt av disse vilkårene), endre, distribuere, publisere, overføre, vise, utføre, reprodusere, kringkaste, "speile", duplisere, utgi, republisere, laste opp, lisensiere, reversere, lage avledet arbeid av eller tilby salg av innhold eller annen informasjon som finnes på eller er hentet fra eller gjennom tjenesten, på noen måte, unntatt det som er angitt i disse vilkårene eller med skriftlig samtykke fra Bose
 • åpne, overvåke, lage et register over, konstruere, tilknytte eller kopiere noe innhold eller informasjon på tjenesten ved å få tilgang til tjenesten på en automatisert måte ved hjelp av roboter, spider, web crawler eller en annen metode enn manuell tilgang til offentlig tilgjengelige deler av tjenesten gjennom en nettleser eller tilgang til tjenesten via en API godkjent av Bose
 • bryte med restriksjoner i enhver robotekskluderingsenhet i tjenesten, hvis noen, eller omgå andre tiltak som er brukt for å forhindre eller begrense tilgang til tjenesten
 • legge ut materiale som forsvarer ulovlige aktiviteter eller snakker om ulovlige aktiviteter med det formål å utføre dem
 • legge ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder en programvare, en enhet, instruksjoner, en datamaskinkode, filer, programmer og/eller annet innhold eller funksjon som er utformet for å avbryte, ødelegge, skade eller begrense funksjonaliteten til enhver datamaskinprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr (inkludert, uten begrensning, alle tidsbomber, virus, skadelig programvare, software lock, orm, selvødeleggelse, drop-device, malicious logic, trojansk hest, trapdoor, "disabling", "lock out", målingsenhet eller skadelig kode).
 • legge ut eller gjøre noe som kan deaktivere, belaste eller svekke riktig drift av tjenesten
 • legge ut materiale som hemmer eller ellers forbyr kommunikasjon eller forstyrrer brukerdiskusjoner
 • legge ut, bruke eller på annen måte gjøre tilgjengelig noen andres intellektuelle eiendom, med mindre du har rett til å gjøre det, eller fjerne eller endre merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsretter som finnes på tjenesten
 • publisere eventuelle forretningshemmeligheter eller annen konfidensiell informasjon, eller legge ut materiale som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lov eller i samsvar med kontraktsmessige eller andre relasjoner, inkludert, men ikke begrenset til, beskyttet og konfidensiell informasjon tilegnet eller avslørt som en del av ansettelsesforhold eller i henhold til taushetsavtaler
 • feilaktig oppgi eller ellers gi et misvisende bilde av informasjon om din tilknytning til en person eller enhet, eller imitere en person eller enhet på en måte som ikke utgjør en parodi
 • be om personlig eller sensitiv informasjon fra andre brukere, inkludert, uten begrensning, adresse, kredittkort eller økonomisk kontoinformasjon eller passord
 • sende spam eller andre annonser eller oppfordringer, undersøkelser, innhold, pyramidespill, fremme kommersielle enheter, eller på annen måte engasjere deg i kommersiell aktivitet på eller gjennom tjenesten
 • konstruere, inline-linke eller vise frem tjenesten eller en del av tjenesten
 • bryter med disse vilkårene, vilkårene våre for salg eller retningslinjer eller policyer som legges ut av Bose
 • tilrettelegge for brudd på disse vilkårene eller retningslinjene for personvern
 • forstyrre en annen parts bruk og opplevelse av tjenesten

7. Compliance

Du samtykker til at Bose kan få tilgang til, oppbevare og formidle din informasjon og/eller alt brukerinnhold du sender inn eller gjør tilgjengelig for inkludering i tjenesten, hvis det er nødvendig å gjøre det ved lov eller med god tro om at denne typen tilgang, oppbevaring eller offentliggjøring er tillatt i henhold til Boses retningslinjer for personvern eller rimelig nødvendig eller passende for noen av følgende grunner: (1) for å være i samsvar med rettslig behandling; (2) for å håndheve disse vilkårene, våre retningslinjer for personvern eller andre kontrakter med deg, inkludert undersøkelse av potensielle brudd; (3) for å svare på påstander om at noe innhold krenker rettighetene til tredjeparter; (4) for å svare på forespørslene dine om kundeservice og/eller (5) for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Bose, dets agenter og tilknyttede selskaper, brukerne og det offentlige

Dette inkluderer å utveksle informasjon med andre selskaper og organisasjoner for beskyttelse mot svindel, og spam/malware-forebygging, og lignende formål.


8. Personvern

Hvis du vil ha informasjon om hvordan vi innhenter, bruker og deler opplysningene vi innhenter fra og om deg, kan du se våre retningslinjer for personvern.


9. Ansvarsbegrensning

Hvis vi ikke overholder bestemmelsene i disse vilkårene, er vi ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan forutses og som du utsettes for på grunn av vårt brudd på disse vilkårene eller skjødesløshet fra vår side, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som ikke kan forutses. Tap eller skade kan forutses hvis de kommer av et åpenbart brudd på vilkårene fra vår side. Vi tilbyr også bare tjenesten for privat bruk i hjemmet. Du samtykker i å ikke bruke tjenesten til kommersielle formål eller til forretningsvirksomhet, og vi er ikke erstatningsansvarlige overfor deg for eventuell tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller tapte forretningsmuligheter. Vi verken ekskluderer eller begrenser erstatningsansvaret vårt overfor deg på noen måte hvis det er ulovlig av oss å gjør det. Dette inkluderer erstatningsansvar for død eller personskade som følge av skjødesløshet fra oss eller våre ansatte, agenter eller underleverandører, for bedrageri eller falsk og uriktig fremstilling og for brudd på de juridiske rettighetene dine i forbindelse med tjenesten.

Informasjonen som representeres i eller gjennom tjenesten, har blitt gjort tilgjengelig kun med formålet om å gi generell informasjon. Vi kan ikke bekrefte hvor feilfri, fullstendig eller nyttig denne informasjonen er. Hvis du setter din lit til slik informasjon, gjør du det på egen risiko.


10. Virus

Du forstår at vi ikke kan garantere at filer som er tilgjengelige for nedlasting fra Internett eller tjenesten vår, er uten virus eller annen ødeleggende kode. Du er ansvarlig for å ta i bruk egne prosedyrer og kontrollpunkter som tilfredsstiller dine krav til anti-virusbeskyttelse og nøyaktighet angående inndata og utdata og for å bruke egne eksterne midler for gjenoppretting av eventuelle tapte data.


11. Tredjeparts koblinger og tjenester

Tjenesten kan gi (1) informasjon og innhold som leveres av tredjeparter; (2) koblinger til tredjeparts webområder eller ressurser, for eksempel selgere av varer eller tjenester; og (3) produkter og tjenester du kjøper direkte fra en tredjepart. Bose er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne webområder eller ressurser og støtter ikke og er ikke ansvarlig for (i) noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike webområder eller ressurser, (ii) eventuelle feil eller utelatelser på disse webområdene eller ressursene, eller (iii) enhver informasjonsbehandlingsrutine eller andre fremgangsmåter for operatørene av slike webområder eller ressurser. Bose skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for bruk eller nyttiggjøring av tilknyttede webområder eller ressurser. Din samhandling med slike tredjeparter skal styres av tredjepartenes egne servicebetingelser og retningslinjer for personvern og andre lignende vilkår.


12. Endring og tilgang

12.1 Endring av tjenesten. Bose forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avvikle, midlertidig eller permanent, tjenesten (eller en del av den) med eller uten varsel. Bose skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endring, suspensjon eller opphør av tjenesten.

12.2 Tilgang. Vi kan, etter eget skjønn, nekte deg tilgang til hele eller deler av tjenesten til enhver tid for enhver eller ingen grunn, med eller uten forvarsel til deg, inkludert hvis du, etter vår mening, har brutt bestemmelser i disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere brukernavn, passord eller annen data, hvis dette er valgt eller gitt av oss, når som helst etter egen vurdering for enhver eller ingen grunn. Vi vil imidlertid varsle deg på forhånd hvis det er rimelig å gjør det.


13. Gjeldende lov

Merk at disse vilkårene, samt deres innhold og utforming, styres av lovgivningen i Nederland. Hvis du imidlertid er en forbruker og bor i et hvilket som helst annet europeisk land, drar du nytte av, og hvis du er en forbruker og bor i et hvilket som helst land i Øst-Asia, Sør-Asia, Sørøst-Asia, Oseania og De forente arabiske emirater, kan du dra nytte av obligatoriske bestemmelser og juridiske rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning i det landet. Ingenting i disse vilkårene påvirker dine rettigheter som forbruker å basere deg på lokale obligatoriske bestemmelser og juridiske rettigheter.

Du og vi samtykker i at Nederland har eksklusiv verneting. Hvis du imidlertid bor i et hvilket som helst annet land i Europa, Asia, Oseania eller De forente arabiske emirater, kan du også sette i gang rettslige tiltak i det landet.


14. Generelle vilkår

14.1 Ingen frafallelse. Hvis vi mislykkes i å insistere at du overholder forpliktelsene dine i henhold til disse vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter mot deg, eller hvis vi utsetter å gjøre dette, betyr ikke dette at vi gir avkall på rettighetene våre, og at du ikke må overholde forpliktelsene dine. Hvis vi frafaller en feil eller et brudd som du har gjort, gjør vi dette kun skriftlig, og det betyr ikke at alle fremtidige feil og brudd frafalles automatisk. Se siden Kontakt oss for å ta kontakt med oss.

14.2 Delvis ugyldighet. Hvert av avsnittene i disse vilkårene gjelder selvstendig. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at et av avsnittene er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende avsnittene fortsatt ha gyldighet.

14.3 Diverse. Underoverskriftene i disse vilkårene er kun for enkelhets skyld og har ingen rettslig eller kontraktsmessig virkning.


15. Spørsmål

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss. Se siden Kontakt oss for å ta kontakt med oss.

Hvis du ser etter informasjon om lover og samsvar, kan vi hjelpe deg. Klikk her for en liste over dokumenter med samsvarserklæringer for gjeldende Bose®-produkter.


16. Varemerker og opphavsrett

Klikk her for å se en komplett liste med varemerkene og merknadene til Bose og partnerne våre.

Bildene i bildelen er under opphavsrett av PhotosToGo, Inc.

Airplay, Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, iTunes, Lightning og Mac er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Varemerket "iPhone" brukes med lisens fra Aiphone K.K.

Android, Google, Google Assistant, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google, Inc. Android-roboten er gjengitt eller endret ut fra produktarbeid som er utviklet og delt av Google, og brukes i henhold til vilkårene i opphavsrettlisensen Creative Commons 3.0.

Android, Google, Google Assistent, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast naar een ontwerp dat is gemaakt en gedeeld door Google, en is gebruikt conform de voorwaarden omschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution-licentie.

BlackBerry, BlackBerry Compatible og relaterte varemerker tilhører Research In Motion Limited (RIM) og er registrert og/eller brukt i USA og andre land. Brukes under lisens. RIM er ikke ansvarlig for salg eller bruk av disse produktene og hvordan de overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Bluetooth®-navnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc, og all bruk hos Bose Corporation er på lisens.

Deezer er et registrert varemerke som tilhører Blogmusik SAS.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og double-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Se http://patents.dts.com for DTS-patenter. Produsert med lisens fra DTS, Inc. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er et registrert varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. i USA og andre land. ©DTS, Inc. Med enerett.

Termene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

© 2018 NFL Enterprises LLC. NFL og NFL-skjolddesignet er registrerte varemerker som tilhører National Football League. Lagnavnene, logoene og uniformdesignene er registrerte varemerker som tilhører de enkelte lagene. Alle andre NFL-relaterte varemerker er varemerker som tilhører National Football League.

Pandora, Pandora-logoen og Pandora-designet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse.

Samsung Galaxy er et varemerke som tilhører Samsung Electronics Co., LTD.

SiriusXM og alle tilhørende navn og logoer er varemerker som tilhører Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaper. Med enerett.

potify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi CERTIFIED™-logoen er et sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.