NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Varemerker for Bose Corporation

Sist oppdatert: 25. mai 2022

Følgende er varemerker som tilhører Bose Corporation:

Design (Wave-radio)

Wave-radio

Design (bølger i to fargetoner på hodetelefonledninger)

Ikon for ørepropper med ledning

Design (note)

SoundTouch-appikon

Design (Bose Hear)

Bose Hear-appikon

Design (Bose Music-ikon)

Bose Music-appikon

Design (AR-ikon)

Bose AR-ikon

Design (Bose Work)

Bose Work-appikon

151
201
251
301
3202
402
4402
501
502
802
901
9702

A20
Acoustic Noise Cancelling
Acoustic Wave
Acoustimass
ActiveSense
AdaptiQ
ArenaMatch
Articulated Array
Audio For Life
AudioPilot
Auditioner

Better Never Quits
Better Sound Through Research

Bose

Bose logo

Bose A30 Aviation Headset
Bose-bassmodul
Bose-ørepropper
Bose Frames
Bose-hodetelefoner
Bose-hjemmehøyttaler
Bose Lenses
Bose Music
Bose-musikkforsterker
Støyreduserende hodetelefoner fra Bose
Støymaskerende ørepropper fra Bose
Bose Open Ear Audio
Bose Open Earbuds
Bose Portable Home Speaker
Bose Portable Smart Speaker
Bose Solo Soundbar Series
Bose Sleep
Bose Smart-serien
Bose RoomSystem
Bose Smart Soundbar
Bose Soundbar
Universell fjernkontroll til Bose-lydplanke
Bose Soundbar Wall Bracket
Bose Sport Earbuds
Bose Sport Open Earbuds
Bose surroundhøyttalere
Bose TV Speaker
Bose Ventures
Bose Work
BUILT-INvisible

Centerpoint
Companion
ControlSpace
CustomTune

DeltaQ
DesignMax
Dialogmodus
Direct/Reflecting

EdgeMax
Engineered For Exercise

FreeSpace

Gemstone
Kom nærmere

Hearing in Your Hands
Hearphones

Immersound

Jewel Cube

L1
Lifestyle

Modeler

Nd

OmniJewel
OpenAudio
Opti-Source
Opti-Voice

PackLite
Panaray
Personal
PersonalSpace
PhaseGuide
PinPoint
PositionIQ
PowerMatch
PowerSpace
PowerNd
PowerProfile

QC
QuickHold
QuietComfort
QuietComfort 35 II Gaming Headset
QuietComfort Earbuds
QuietControl
QuietPort

Richbass
Rule The Quiet

SeatCentric
ShowMatch
ShowRack
SimpleSync
SleepBuds
SlideConnect
SmartBass
SmartSource
SoundAware
SoundComm
SoundControl
SoundLink
SoundLink Revolve
SoundProtection
Sound Sanctuary
SoundSport
SoundTouch
SoundTrue
SoundWear
StayHear
Stereo Everywhere
Stereo Targeting
Studio Surround
Submatch
SurroundStage

ToneMatch
TriPort
TrueSpace
Twiddler

Unify

Videobar
Videostage
Virtually Invisible
Voice4Video

Wave

Ziiproom


Tilskrivelse av lisensierte varemerker som tilhører tredjeparter

Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et varemerke for Apple Inc. Bruk av Made for Apple-merket og Works with Apple-merket innebærer at et tilbehør er utviklet for å kobles spesifikt til Apple-produktene som er identifisert i Made for Apple-merket, og for å fungere spesielt med teknologien som er identifisert i Works with Apple-merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike varemerker hos Bose Corporation er på lisens.

Deezer er et registrert varemerke som tilhører Blogmusik SAS.

DisplayLink XR® er det registrerte varemerket for DisplayLink Corp. i EU, USA og andre land.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte verk. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Med enerett.

Se http://patents.dts.com for DTS-patenter. Produsert med lisens fra DTS, Inc. DTS, Digital Surround og DTS-logoen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og andre land. © 2020 DTS, Inc. MED ENERETT.

Google, Android, Google Play og andre tilhørende navn er varemerker for Google LLC. Android-roboten er gjengitt eller endret ut fra produktarbeid som er utviklet og delt av Google, og brukes i henhold til vilkårene i opphavsrettlisensen Creative Commons 3.0.

Termene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc i USA og andre land.

iHeartRadio er et registrert varemerke som tilhører iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Pandora, Pandora-logoen og Pandora-designen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse.

Qi-symbolet er et varemerke som tilhører Wireless Power Consortium.

QuickSet er et registrert varemerke for Universal Electronics Inc. i USA og internasjonalt © UEI 2000–2022.

Roku, Roku-logoen, Roku TV, Roku TV Ready og Roku TV Ready-logoen er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Roku, Inc.

SiriusXM og alle tilhørende navn og logoer er varemerker som tilhører Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaper.

Spotify og alle andre navn relatert til Spotify-varemerket, tilhører Spotify AB.

USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.