NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

SMS-vilkår for Bose

Sist oppdatert: 6. juni 2024

Ved å melde deg på eller på annen måte godta å motta tekstmeldinger fra eller på vegne av Bose, eller ved å gi telefonnummeret ditt til Bose på annen måte, godtar du disse SMS-vilkårene i tillegg til Boses bruksvilkår og retningslinjer for personvern, som er inkludert her til referanse og kan leses via koblingene som er oppgitt her. SMS-vilkårene regulerer bestemmelsene rundt og leveringen av tekstmeldinger fra Bose (samlet kalt «Bose», «vi», «oss» eller «vår/våre») og våre leverandører av tekstmeldingstjenester.


ELEKTRONISK SIGNERING konfidensialitet og samtykke

Ved å samtykke godkjenner du også elektronisk lagring av avtalen. Du kan trekke tilbake samtykket ditt til bruk av elektronisk lagring ved å sende oss en e-post på privacyandsecurity@bose.com med «Revoke Electronic Consent» (Trekk tilbake elektronisk samtykke) i emnefeltet. Disse SMS-vilkårene gjelder fortsatt etter at du har trukket tilbake samtykket til bruk av elektronisk lagring. For å se eller lagre en kopi av denne konfidensialitetsavtalen eller annen informasjon om samtykket ditt til å delta i dette programmet, må du ha en enhet (for eksempel en datamaskin eller mobiltelefon) med nettleser og internettilgang og (ii) enten en printer eller lagringsplass på enheten. For å motta en kostnadsfri utskrift av avtalen, eller for å oppdatere de lagrede opplysningene dine, kan du sende oss en e-post på privacyandsecurity@bose.com med kontaktopplysningene dine og leveringsadressen din.


Melde deg på

Ved å melde deg på et hvilket som helst Bose-tekstmeldingsprogram, gir du uttrykkelig samtykke til å motta transaksjonsbaserte, operative, informative og tilbakevendende markedsføringsmeldinger som kan bli sendt via et automatisk telefonoppringingssystem, på vegne av Bose, til mobiltelefonnummeret du oppgir til oss. Antallet tekstmeldinger du mottar, varierer avhengig av hvilke Bose-tekstmeldingsprogrammer du registrerer deg for. Samtykke til å motta markedsføringstekstmeldinger er ikke en betingelse for å kjøpe varer eller tjenester. Det er ikke sikkert vi kan levere meldinger til alle mobiloperatører. Bose og alle mobiloperatører er ikke ansvarlig for forsinkede meldinger eller meldinger som ikke blir levert.


Melde deg ut

For å slutte å motta tekstmeldinger fra oss, godtar du å svare enten «STOP», «END», «CANCEL» eller «UNSUBSCRIBE» til nummeret som sender meldingen. Etter dette kan du motta ytterligere kommunikasjon som bekrefter at forespørselen din er mottatt og behandlet, og det kan hende du fortsatt mottar tekstmeldinger i en kort periode mens vi behandler forespørselen din. Hvis du melder deg ut av et av Boses tekstmeldingsprogrammer, forblir du påmeldt eventuelle andre av Boses tekstmeldingsprogrammer med mindre du melder deg ut av programmene separat. Hvis du trenger mer hjelp, kan du sende meldingen «HELP» til nummeret som sender meldingen, eller kontakte Bose kundeservice på (800) 379 2073. Når du har meldt deg ut av tekstmeldinger, kan du registrere deg på nytt i et hvilket som helst Bose-tekstmeldingsprogram ved å følge instruksjonene for det aktuelle programmet.


Kostnader

Bose tar ikke betalt for tekstmeldingsprogrammer, men meldings- og datakostnader kan gjelde både for meldinger som sendes til deg, fra eller på vegne av Bose, samt for meldinger du sender til oss. Hvis du har spørsmål om mobilabonnementet ditt, må du kontakte mobiloperatøren din.


Medlemskriterier og endring av telefonnummer

Ved å oppgi mobilnummeret ditt til Bose, bekrefter du at du er 18 år eller eldre. Du bekrefter også at du er den juridiske eieren av abonnementet knyttet til telefonnummeret eller at du har rett til å motta tekstmeldinger til dette telefonnummeret. Hvis du endrer, mister eller deaktiverer telefonnummeret du har oppgitt til Bose, godtar du å varsle Bose umiddelbart.


Endringer i SMS-vilkårene

Disse SMS-vilkårene kan oppdateres av Bose når som helst og uten forvarsel. Ved å fortsette å være medlem av et hvilket som helst Bose-tekstmeldingsprogram, godtar du eventuelle endringer.


Spørsmål

Hvis du har spørsmål om disse SMS-vilkårene eller Boses tekstmeldingsprogrammer, kan du kontakte Bose kundeservice på (800) 379 2073.