NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Generelle vilkår og betingelser for salg

Sist oppdatert: 26. februar 2024

1 SELSKAPSINFORMASJON

Disse generelle vilkårene og betingelsene for salg ("Generelle vilkår og betingelser for salg") gjelder Bose filial av utenlandsk foretak som har sitt forretningskontor på Bose filial av utenlandsk foretak c/o Intertrust AS Munkedamsveien 59B 0270 Oslo, telefonnummer: 62-827514, fax: 062-821569, epost: sales_support_no@bose.com, foretaksssted: Norge Foretaksnr. NO 965 942 122 MVA.

2 GENERELT

Generelle vilkår og betingelser for salg skal gjelde for ethvert salg over internett fra Bose av produkter som tilbys for salg på deres hjemmeside www.bose.no ("Nettstedet") til endelige forbrukere, med unntak av anvendelse av andre betingelser, særlig de som gjelder i butikkene.

Generelle vilkår og betingelser for salg som gjelder for et salg er de som er gjeldende på tidspunktet for bestilling.

Kunden bør lese disse vilkårene nøye før bestillingen sendes til oss. Disse vilkårene forteller kunden hvem Bose er, hvordan Bose vil levere produkter til kunden, hvordan kunden og Bose kan endre eller avslutte kontrakten, hva som bør gjøres dersom det oppstår et problem, samt annen viktig informasjon. Dersom kunden mener at det foreligger en feil i disse vilkårene, bes vedkommende vennligst om å kontakte Bose for å diskutere dette.

Avvik fra Generelle vilkår og betingelser for salg er kun gyldig dersom partene har blitt enige om dem.

Med mindre annet fremgår av preseptorisk lov, forbeholder Bose seg retten til å endre Generelle vilkår og betingelser for salg når som helst, og de nye generelle vilkårene og salgsbetingelsene gjelder for ethvert tilbud eller bestilling gitt etter ikrafttredelsen av en slik endring.

Gjeldende Generelle vilkår og betingelser for salg er tilgjengelig til enhver tid på Nettstedet.

Med mindre annet er bevist, utgjør data/opplysninger registrert på Nettstedet bevis for alle transaksjoner foretatt mellom Bose og deres kunder med hensyn til salg gjort via Nettstedet.

Nettstedet er vist på www.bose.no.

3 BESTILLINGSPROSESS

3.1 Valg av produkt
Enhver bestilling via Bose' nettbutikk skal utelukkende gjøres på Nettsiden.

Kunden velger produktene ved å klikke på "Bestill online/Legg i handlevogn"-knappen og følger navigeringen ved å klikke på "Fortsett å handle".

Kunden kan til enhver tid se de utvalgte produktene i handlevognen ved å klikke på "Se detaljer/Min handlevogn" og velge blant betalingsalternativer tilbudt av Bose samt leveringskostnader og -tider.

3.2 Registrering av bestilling
Etter å ha valgt produkt(er), kontrollerer kunden detaljene i bestillingen samt prisen som skal betales, og korrigerer eventuelle feil før bestillingen bekreftes.

Kunden oppgir den informasjonen som er nødvendig for riktig levering av hans bestilling og bør da lese disse vilkårene for bruk, samt Bose' personvernerklæring, nøye før bestillingen sendes til Bose.

Deretter bes kunden plukke ut det valgte betalingsalternativet og oppgi tilsvarende informasjon.

3.3 Endelig bekreftelse av bestillingen
På slutten av bestillingsprosessen aksepterer kunden de Generelle vilkår og betingelser for salg ved å klikke på den aktuelle boksen og endelig bekrefte sin bestilling ved å klikke på "Gå til betaling"-knappen. Etter bekreftelse av kundens bestilling og vilje til å betale, sender Bose kunden en elektronisk aksept av bestillingen. Salgskontrakten er dermed definitivt inngått mellom partene.

Betingelsene for en bestilling kan endres så lenge Bose ikke har bekreftet bestillingen.

Enhver endring i bestillingen gjort av kunden etter en eventuell endring i Bose' priser vil automatisk resultere i anvendelsen av de nye prisene.

Bose forbeholder seg retten til å avslå enhver bestilling, med mindre annet fremgår av ufravikelige lovbestemmelser. I slike tilfeller vil en e-post sendes til kunden ved hjelp av e-postadressen denne kunden har oppgitt, i stedet for at det sendes en aksept av tilbudet.

4 RETT TIL Å TREKKE SEG FRA KJØPET

4.1 Rett og tid for tilbaketrekning
Kunden har i henhold til § 11 i den norske Angrerettloven rett til å trekke seg fra kjøpet, uten å oppgi noen grunn, innen fjorten (14) dager fra den dagen produktet som ble bestilt på nettstedet er mottatt av kunden.

Fornøydgarantien tilbudt av Bose tillater imidlertid kunden å trekke seg fra kjøpet innen tretti (30) dager fra mottak av produktet, uten å oppgi noen grunner eller betale noen avgift eller utgifter annet enn hva som er angitt i disse vilkårene. Bose' rett til å kreve erstatning skal ikke være begrenset av denne klausulen.

Kundens rett til å trekke seg fra kjøpet gjelder ikke dersom produktet ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side, jf. § 12 i Angrerettloven.

Hvis bestillingen omfatter flere produkter som skal leveres hver for seg, starter angrefristen for alle produktene i denne bestillingen på datoen for mottak av det siste produktet.

4.2 Forhold som regulerer utøvelsen av retten til å trekke seg fra kjøpet
For å utøve sin rett til å trekke seg fra kjøpet, må kunden varsle Bose om sin intensjon om å trekke seg fra kjøpet før utløpet av den aktuelle tilbaketrekningsperioden, jf. § 13 i Angrerettloven. Hvis tilbaketrekningsperioden utløper på en lørdag, søndag eller på en helligdag, utvides tilbaketrekningsperioden slik at denne utløper på nærmeste påfølgende virkedag. For å varsle om at kunden vil bruke sin rett til å trekke seg fra kjøpet, kan følgende metoder anvendes:

• Ved å sende en utvetydig erklæring som tydelig uttrykker intensjonen om å trekke seg, via post, faks eller e-post til følgende adresse: Bose filial av utenlandsk foretak som har sitt forretningskontor på Bose filial av utenlandsk foretak c/o Intertrust AS Munkedamsveien 59B 0270 Oslo, telefonnummer: 62-827514 , fax: 062-821569, e-post: sales_support_no@bose.com.

• Eller ved å returnere tilbaketrekningsskjemaet som kan lastes ned ved å klikke på følgende link, behørig utfylt og signert, til følgende adresse: Bose filial av utenlandsk foretak som har sitt forretningskontor på Bose filial av utenlandsk foretak c/o Intertrust AS Munkedamsveien 59B 0270 Oslo, e-post: sales_support_no@bose.com.

Kunden må i meldingen om tilbaketrekning fra kjøpet opplyse om hvordan retur av varen vil skje, jf. Angrerettloven § 13, første ledd.

For informasjon om betingelsene for tilbaketrekning, kan kunden kontakte Bose kundeservice på følgende telefonnummer 62-827514 (lokale samtalekostnader) eller via e-post på følgende e postadresse sales_support_no@bose.com.

5 RETUR OG REFUSJON

Kunden har en ytterligere fjorten (14) dagers-periode som starter fra melding gis til Bose om intensjonen om tilbaketrekning, til å sende tilbake produktene for kundens regning og ansvar, med post til følgende adresse: Bose filial av utenlandsk foretak som har sitt forretningskontor på Bose filial av utenlandsk foretak c/o Intertrust AS Munkedamsveien 59B 0270 Oslo. Gavebokser kan ikke refunderes.

Bose tilbyr også kunden mulighet til å velge gratis retur av produktene fra en adresse som bestemmes av kunden. I et slikt tilfelle vil transportøren oppnevnt av Bose kontakte kunden for å fastsette en dato hvor produktene vil bli tatt med tilbake fra den avtalte adressen innen tre (3) virkedager fra og med den første kontakten mellom kunden og transportøren i den respektive saken.

Kunden som velger gratis retur av produktene fra sitt hjem, forplikter seg til å være tilgjengelig på datoene som er foreslått av transportøren, for å unngå urimelig forsinkelse av retur av produktene til Bose.

For alle tilfeller må produktene, for at kunden skal bli refundert, returneres i en slik tilstand og slik behørig pakket som med rimelighet kan forventes, tatt i betraktning at kunden kun har rett til å kontrollere produktet i samme grad som han kunne gjort ved kjøp i en fysisk butikk, vedlagt innkjøpsfaktura eller en kopi av slik faktura i tilfelle delvis retur. Bose forbeholder seg retten til å redusere beløpet hvis serienummeret mangler på grunn av forhold hos kunden, og som ikke er utløst av en gjennomgang av produktet på samme måte som kunne vært gjort i en fysisk butikk.

Retur av kampanjepakke: Når en pakke kjøpes og bare en del av pakken skal returneres, blir pakkerabatten ugyldig, og den totale pakkerabatten trekkes fra refusjonen. Hvis du for eksempel får kr 500 rabatt når du kjøper en ladestasjon og en Bluetooth-høyttaler sammen, og du returnerer en av disse separat, blir rabatten på kr 500 trukket fra refusjonen.

Hvis ikke Bose lovlig kan fremme noen innvendinger, vil Bose refundere kunden det totale beløpet betalt for de returnerte produktene, herunder utgifter til levering (på grunnlag av standard leveransemodus tilbudt av Bose) med samme betalingsmetode som brukes av kunden for betaling, uten ugrunnet opphold og senest innen fjorten (14) dager fra og med tidspunktet Bose mottok varsel om tilbaketrekning.

Bose vil ikke refundere de ekstra kostnadene som påløper hvis kunden har valgt en dyrere leveringsmetode enn standard leveringsmetode tilbudt av Bose og definert i bestillingsprosessen som sådan.

6 PRISER

Kunden faktureres med priser og valuta som angitt på Nettstedet og som avtalt i salgskontrakten.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt skriftlig av Bose på tidspunktet for den endelige godkjenningen av bestillingen, inkluderer prisene standard skatter og emballasjekostnader, leveringskostnader ekskludert, og Bose reserverer seg retten til å velge transportmiddel.

Dersom kunden ønsker at produktene skal leveres med et bestemt transportmiddel, vil transportkostnadene være gjenstand for en egen avtale og faktura, uten at dette vil føre til noen reduksjon i prisene på produktene.

7 PRODUKTTILGJENGELIGHET

Produkt og pristilbud gjelder så lenge de fremkommer på Nettsiden, innenfor rammene av de tilgjengelige lagervarer.

Feil eller endringer kan unntaksvis forekomme. For det tilfelle at et produkt viser seg å være utilgjengelighet etter bestilling, vil kunden bli informert pr e-post (eller pr post hvis han/hun ikke har oppgitt noen e-postadresse) om produktets(enes) utilgjengelighet og om levering av en delvis bestilling eller kansellering av bestillingen.

Ved hel eller delvis kansellering av bestillingen på grunn av utilgjengelighet, vil beløpene tilsvarende de utilgjengelige produktene ikke bli trukket fra kundens bankkonto. Hvis beløpene allerede er trukket, vil kunden bli refundert det innbetalte beløpet for de utilgjengelige produktene innen tretti (30) dager.

8 LEVERING

Produktene kjøpt på Nettstedet er kun tilgjengelig for levering til Norge. De vil bli levert til adressen som angitt på bestillingstidspunktet. Kunden er ansvarlig for at informasjonen oppgitt ved bestilling er riktig. Ved feil i adressatens kontaktinformasjon (spesielt etternavn, fornavn, gatenavn og nummer, postnummer, poststed, telefonnummer eller e-postadresse), skal ikke Bose under noen omstendighet holdes ansvarlig for at det er umulig å levere bestillingen.

Leveringen utføres av den private transportøren UPS som standard. Den faste transportkostnaden er:

* 95.95 NOK inklusive alle skatter og avgifter per levering for en bestilling opptil 450 NOK;

* GRATIS levering for en bestilling over 450 NOK.

Levering utføres av UPS innen 5 til 7 dager fra og med godkjenningen av bestillingen.

9 TRANSPORT – MOTTAK

Kunden må kontrollere at produktene samsvarer med det de har bestilt og emballasjens tilstand ved levering, og å iverksette tiltak mot transportøren.

For det tilfelle at det foreligger en ødeleggelse på produktet som er skjedd ved transporteringen av produktet må kunden:

1. Rapportere skaden på pakkseddelen levert av transportøren;

2. Sende transportøren et brev hvor det informeres om at produktet var skadet ved levering maksimalt tre (3) dager fra datoen for levering;

3. På samme tid sende Bose en kopi av den ovennevnte brev, samt av pakkseddelen, til følgende adresse: Bose filial av utenlandsk foretak som har sitt forretningskontor på Bose filial av utenlandsk foretak c/o Intertrust AS Munkedamsveien 59B 0270 Oslo, epost: sales_support_no@bose.com.

10 PRODUKTSAMSVAR

Bose forplikter seg til å refundere eller bytte produkter som ikke er i samsvar med bestillingen. Kunden må for slike tilfeller rapportere eventuelle beviselige avvik og returnere produktet(ene) til Bose, som vil bytte eller refundere produktet(ene) som avtalt med kunden i den respektive saken.

Dersom de returnerte produktene er ufullstendige, skitne eller skadet i utstrakt grad, og dette beror på forhold hos kunden, vil de ikke bli overtatt av Bose. Ikke under noen omstendigheter skal erstatning, bytte eller refusjon bli forespurt om og/eller utført i butikkene.

11 BETALINGSALTERNATIVER

Produktene vil bli betalt enten online med kredittkort (Visa, Mastercard), Klarna eller PayPal. Kunden vil først velge betalingsmåte.

For betaling med kredittkort, etter å ha valgt type kort, må kunden oppgi nummeret på kredittkortet, utløpsdatoen og de tre siste tallene på baksiden av kortet.

Ved hvert betalingstilfelle skal Bose ha fullmakt til å stoppe leveransene.

Bestillingen vil bli sendt så snart kundens betaling er mottatt av Bose´ regnskapsavdeling i overensstemmelse med de vanlige leveringstider angitt i Artikkel 8 i Generelle vilkår og betingelser for salg.

Klarna er en betalingsmåte der du kan kjøpe nå og betale senere. Du kan spre kostnadene dine over tid med praktiske og stressfrie betalingsalternativer. Det er enkelt, trygt og rentefritt. Klarna lar deg bruke valgfritt kreditt- eller debetkort, og de påminner deg om de neste betalingene.

12 KUPONGKODER

Kupongkoder er bare gyldige for bestillinger som gjøres på nett på dette nettstedet.

 • Kupongkoder har en minimumsbestillingsverdi på KR 930
 • Bose forbeholder seg retten til å avslå bestillinger der en kupongkode er ugyldig for bestillingen som legges inn.
 • Kupongkoder er bare gyldige på bestemte produkter så lenge lageret rekker
 • Bare én kupongkode kan brukes per bestilling.
 • Kupongkoder er ikke gyldige i forbindelse med andre kampanjer
 • Ved retur av produkter vil tilbakebetalinger bli gitt for penger som brukes i det opprinnelige kjøpet som en del av kampanjen, unntatt frakt, gaveinnpakning eller gavekortkostnader for den opprinnelige bestillingen.
 • Hvis en del av bestillingen returneres, vil verdien av kampanjen som er brukt på den aktuelle bestillingen, spres mellom varene proporsjonalt. Summen i kontanter som overskrider denne verdien, unntatt kostnader for frakt eller gaveinnpakning eller gavekortkostnader for den opprinnelige bestillingen, returneres til kunden.

13 OPPGIVELSE AV PERSONLIG INFORMASJON

Betalinger med kredittkort på nettsiden drives av det sikre betalingsselskapet Adyen. For å bekrefte transaksjonen, må enhver kunde godta overføring og lagring av økonomiske data, navn, adresse og annen informasjon som er nødvendig for det sikre betalingsselskapet Adyen.

Innsamling av noen elementer fra de personlige dataene dine er et obligatorisk krav for dette formålet. Uten disse dataene kan transaksjonen din bli forsinket eller innstilt og bestillingen din kansellert.

Disse dataene er ment for de autoriserte avdelingene til Adyen-enhetene som har hovedansvaret for prosessen, selgeren, så vel som for enhver tredjepart som må involveres for å sikre en smidig drift av betalingsprosessen og funksjonen til tjenestene som tilbys.

14 FORBEHOLD OM EIERSKAP – RISIKOOVERFØRING

Bose beholder eierskapet av hvert produkt som er levert, frem til betaling av forfalt beløp for det respektive produkt er gjennomført i sin helhet og mottatt av Bose. Risikoen knyttet til produktene skal overføres til kunden på det tidspunktet produktene er overlevert.

I tilfelle av manglende betaling forbeholder Bose seg retten til å kreve eierskap til det respektive produktet.

15 KUNDENS RETTIGHETER

15.1 Rettslige krav ved avvik fra det bestilte og ved "skjulte mangler"

Selskapet Bose filial av utenlandsk foretak som har sitt forretningskontor på Bose filial av utenlandsk foretak c/o Intertrust AS Munkedamsveien 59B 0270 Oslo, epost: sales_support_no@bose.com garanterer at produktene er i samsvar med bestillingen og er fri for mangler. Ethvert krav fra en kunde i forbindelse med at produktet ikke er i samsvar med det bestilte eller pga skjulte mangler skal sendes til ovennevnte adresse.

Bose garanterer kunden mot avvik fra det solgte produktet under de betingelsene som er angitt i §§ 15 og 16 i den norske Forbrukerkjøpsloven. Vurderingen av hvorvidt produktet har en mangel skal baseres på tidspunktet for når risikoen for produktet gikk over på kunden, selv om mangelen skulle vise seg på et senere tidspunkt, jf. § 18 i Forbrukerkjøpsloven. Med mindre annet kan bevises, skal en feil som viser seg innen seks måneder etter at risikoen for produktet er gått over på kunden, anses for å ha eksistert på tidspunktet for risikoovergangen. Dette gjelder ikke dersom presumpsjonen er uforenelig med produktet eller arten av feilen. Kunder som har et krav knyttet til avvik må reklamere på produktet innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, og ikke senere enn innen to (2) år fra levering av produktet. Hvis produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år er fristen for å fremsette et krav 5 år fra tidspunktet for leveringen av produktet, jf. forbrukerkjøpsloven § 27.

For det tilfelle at produktet har en mangel, kan kunden velge mellom reparasjon og utskifting av produktet, i henhold til vilkårene fremsatt i §§ 29 og 39 i Forbrukerkjøpsloven. Hvis feilen ikke repareres, eller dersom produktet ikke utskiftes i henhold til §§ 29 og 30 i loven, kan kunden kreve et passende prisavslag, slik at forholdet mellom opprinnelig og ny pris tilsvarer forholdet mellom produktets verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

I stedet for å kreve prisavslag, kan kunden velge å heve kontrakten, forutsatt at mangelen ikke er uvesentlig, jf. § 32 i Forbrukerkjøpsloven.

Kundens rettslige krav som følge av mangler på produkter gjelder uavhengig av den kommersielle garantien som kan bli gitt, jf. punkt 14.2.

15.2 Kommersiell garanti

Uten innvirkning på ovennevnte rettighetene, har kunden også rettigheter etter Bose' kommersielle garanti som gjelder i henhold til vilkår og betingelser i garantikortet vedlagt produktet. Et slikt garantikort dekker ikke skader som skyldes feil håndtering av produktet eller generelt en utilbørlig, upassende eller urimelig bruk av produktene. Skader på grunn av vedlikehold eller demontering gjort av en person som ikke er autorisert av Bose, modifikasjoner eller endringer i produktet, samt skader som skyldes utilstrekkelig emballasje ved retur av produktet eller fra en ulykke er også ekskludert.

Denne garantien blir automatisk ugyldig hvis etiketten som bærer serienummeret på produktet er fjernet eller slettet. For å dra nytte av den kommersielle garantien på produktene, må kunden uten unntak beholde fakturaen for produktet.

Vennligst se Bose´produktgaranti for full informasjon om den kommersielle garantien gitt til kunder.

16 BOSE' ANSVAR

16.1 Produktenes samsvar med gjeldende lover
Produktene som tilbys er i samsvar med den norske lovgivning og regler som gjelder i Norge.

16.2 Omfanget av Bose' ansvar
Bose vil være erstatningsansvarlig i følgende tilfeller:

a) for tap eller skade basert på brudd på av vesentlige kontraktsforpliktelser. En vesentlig kontraktsforpliktelse skal særlig være en forpliktelse som er slik at kontrakten bare kan bli behørig og riktig gjennomført hvis den er oppfylt, og den andre parten generelt kan og stoler på utførelse i samsvar med dette, for eksempel levering av et produkt uten defekter. I et slikt tilfelle skal Bose' ansvar være begrenset til erstatning av det forutsigbare, typisk erstatning for påført tap eller skade, med mindre annet fremgår av ufravikelig lovgivning;

b) for tap eller skade som følge av et brudd på et avtalevilkår eller en garanti utstedt av Bose;

c) for tap eller skade basert på en forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av plikt på Bose' side eller en juridisk representant eller vikarierende agent for Bose;

d) for tap eller skade som følge av skade på liv, lemmer eller helse basert på en forsettlig eller uaktsom overtredelse av en plikt på Bose' side eller en juridisk representant eller vikarierende agent for Bose;

e) til krav i henhold til lovbestemt ansvar, spesielt, men ikke begrenset til, den norske produktansvarsloven og den norske forbrukerkjøpsloven.

Denne bestemmelsen skal ikke berøre den rettslige fordelingen av bevisbyrden.

Bildene av produktene på Nettstedet er i hovedsak ment som illustrasjon. Selv om Bose har gjort alt for å vise fargene nøyaktig, kan ikke Bose garantere at en enhets visning av farger gjenspeiler fargen på produktene nøyaktig. Kundens produkt kan variere noe fra disse bildene. Emballasjen til produktet kan variere fra det som vises på bildene på nettstedet. Kundene bes referere til beskrivelsen av hvert produkt for å være informert om dets presise funksjoner og, i tilfelle tvil eller behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice på følgende nummer: 62-827514 (lokale samtalekostnader).
Bose er kun ansvarlig for innholdet på internett-sidene som er redigert av Bose.

Bose er ikke ansvarlig for virksomhetstap. Bose levere bare produkter for privat bruk. Hvis kunden bruker produktene for kommersielle, forretnings- eller gjensalgsformål, vil ikke Bose ha noe ansvar overfor kunden for tap av fortjeneste, tap av forretning, driftsavbrudd eller tap av forretningsmulighet.

Dersom det foreligger hel eller delvis umulighet til å bruke produktene av noen grunn utenfor Bose' kontroll, spesielt på grunn av en utstyrsinkompatibilitet, skal dette ikke medføre noe krav på kompensasjon, refusjon eller annet ansvar for Bose.

16.3 Force Majeure
Bose skal ikke holdes ansvarlig i tilfelle av mislighold av kontrakten dersom dette skyldes en uforutsett hendelse utenfor selskapets kontroll, forstyrrelser eller helt eller delvis streik, spesielt i transport- og/eller kommunikasjonstjenester, brann og oversvømmelse, jf. § 24 annet ledd i Forbrukerkjøpsloven.

17 ÅNDSVERK

Eventuelle tekster, kommentarer, arbeid, illustrasjoner eller bilder på nettstedet www.bose.no er under beskyttelse av opphavsrett og immaterielle rettigheter, for hele verden.

Kunden må ikke endre papir- eller digitale kopier av materiale kunden har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og kunden må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, videoer eller lydsekvenser eller grafikk atskilt fra medfølgende tekst. Bose' status (og den til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfatterne av innhold på Nettstedet må alltid oppgis.

Kunden må ikke bruke noe av innholdet på Nettstedet til kommersielle formål uten å innhente tillatelse til å gjøre dette fra Bose eller Bose' lisensgivere. Hvis kunden skriver ut, kopierer eller laster ned noe fra Nettstedet i strid med disse vilkårene for bruk, vil kundens rett til å bruke Nettstedet opphøre umiddelbart og kunden må, etter Bose' forgodtbefinnende, returnere eller ødelegge alle kopier han har laget av materialet.

18 PERSONOPPLYSNINGER

Bose overholder all gjeldende personvernlovgivning i Norge. Vennligst se Bose Privacy Policy for full informasjon om kundens personopplysninger.

Nettstedet www.bose.no er designet for å ta spesielt vare på kundenes behov. Det er særlig av den grunn at cookies blir brukt. Vennligst se Bose Cookies Policy for ytterligere informasjon.

19 ARKIVERING AV KONTRAKTENE

Bose forplikter seg til å beholde enhver kjøpekontrakt pålydende et beløp som overstiger 1099 NOK i ti (10) år. Kundene har mulighet til å få tilgang til en slik kontrakt på forespørsel til følgende telefonnummer: 62-827514 (lokale samtalekostnader).

20 EKSTERNE LENKER

Nettstedet www.bose.no kan inneholde eksterne hyperlenker som omdirigerer kunden til andre nettsteder. Bose driver ikke virksomhet i tilknytning til nettsider kundene måtte ha tilgang til gjennom Nettstedet www.bose.no og Bose skal ikke for noe tilfelle holdes ansvarlig for innholdet, driften, tjenester som tilbys eller tilgang til slike nettsteder.

Bose kan gi andre selskaper tilgang til spredte annonser på sine nettsider. Disse selskapene kan installere cookies eller handlingskoder (også kalt "enkel pixel gif") på brukernes datamaskiner for å vurdere effektiviteten av annonsene. All informasjon som samles inn på denne måten er anonym. Kunden kan nekte cookiesene eller handlingskodene ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan endre den interaktive funksjonene til de konsulterte nettstedene.

21 SIKRE NETTSTEDER

Nettstedet www.bose.no er et sikkert nettsted som bruker SSL-kryptering.

22 KUNDESERVICE

For ytterligere informasjon eller spørsmål, vennligst kontakt kundeservice på følgende telefonnummer: 62-827514 (lokale samtalekostnader).

23 GJELDENDE LOVER OG JURISDIKSJON

Disse Generelle vilkår og betingelser for salg, samt enhver transaksjon beskrevet her og/eller i forbindelse med et eventuelt salg av Bose' produkter til kunden skal underlegges, tolkes og håndheves i samsvar med gjeldende norske lover.

I tilfelle tvist med fagfolk og/eller handelsmenn, vil domstolene i Norge har eksklusiv jurisdiksjon.

24 KUNDENS EVALUERING

Bose forbeholder seg retten til å kontrollere og slette enhver publisering gjort under kundens evaluering av Nettstedet www.bose.no. Bose forbeholder seg retten til å slette eller til ikke å publisere innhold som de anser, etter eget skjønn, upassende eller støtende, for eksempel:

 • Reklame, av noe slag, inklusive reklame for eventuelle konkurrerende selskap, salg av produkter, anmodninger, egenreklame og spam.
 • Feilaktige, unøyaktige eller villedende informasjon.
 • Lovbrudd mot personer eller selskaper, inklusive Bose, dets ansatte, leverandører, distributører eller filialer.
 • Upassende eller villedende innhold eller ethvert innhold som gir et unøyaktig bilde av Bose.
 • Innhold som truer, trakasserer eller krenker rettighetene til en annen person, inkludert innhold som avslører privat informasjon om andre brukere.
 • Innhold, inkludert skadelig programvare, programvare eller filer, som kan krenke immaterielle rettigheter til en part, støtende kommentarer eller det som kan skade skjermen til andre brukere.

25 GENERELT

Hvis Bose ikke klarer å håndheve en rettighet i henhold til denne avtalen, vil ikke dette hindre Bose fra å håndheve andre rettigheter, eller samme type rettigheter, ved en senere anledning.

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal bestemmelsen anses bortfalt og gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene skal ikke berøres.

Bose kan overføre denne avtalen til noen andre. Bose kan overføre sine rettigheter og plikter i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon. Bose vil alltid informere kunden skriftlig (inkludert e-post) dersom dette skjer, og vil sikre at overføringen ikke vil påvirke kundens rettigheter i henhold til kontrakten.

Ingen andre har rettigheter etter denne kontrakten (med unntak av noen kunden gir sin garanti videre til, for det tilfelle hvor Bose kan kreve at denne personen garantien er overført til gir rimelig bevis for at de nå er eiere av den aktuelle varen eller eiendommen). Denne kontrakten er mellom kunden og Bose. Ingen annen person skal ha rettigheter til å håndheve noen av vilkårene i kontrakten.

Sist oppdatert: 22/12/2016