NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Forpliktelse til sikkerhet

Designet sikkerhet

Bose har en tilnærming til produktsikkerhet på linje med andre teknologier og produkter – og jobber alltid for forbedring og innovasjon.

Vår tilnærming til sikkerhet

Bose har implementert et produktsikkerhetsrammeverk som inkluderer proaktiv overvåking av produkter for sikkerhetsdefekter. Der det er mulig designer og implementerer Bose passende tiltak for å utbedre potensielle sårbarheter før de kan utnyttes.

Våre interne prosedyrer og retningslinjer for å forutse potensielle sikkerhetsproblemer, viser en proaktiv tilnærming til sikkerhet. Ved å prøve å ligge i forkant av potensielle trusler og sårbarheter kan vi redusere risikoen for sikkerhetsbrudd og minimere virkningen det har på kundene våre.

Ved å iverksette disse proaktive tiltakene og etablere et robust rammeverk for produktsikkerhet, demonstrerer Bose en sterk forpliktelse til å beskytte våre kunders opplysninger og sikre påliteligheten til produktene våre.

Dedikert team

Bose har et dedikert, profesjonelt team som kun fokuserer på produktsikkerhet. Dette teamet identifiserer krav, gjennomfører kildekodeanalyser og vurderer trusler i forsyningskjeden med mer.

Rapportere en sårbarhet

Boses responsteam for produktsikkerhetshendelser (PSIRT) er forpliktet til å raskt adressere sikkerhetssårbarheter funnet i Bose-produkter. Hvis du tror at du har oppdaget en potensiell sikkerhetssårbarhet, kontakt PSIRT. Bose anser sårbarhetsinformasjon som ekstremt sensitiv og anbefaler sterkt at alle rapporter om sikkerhetssårbarheter som sendes til PSIRT blir kryptert ved bruk av PSIRT PGP/GPG-nøkkelen.

PGP/GPG-nøkkel: