Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Personvernerklæring

Hos Bose mener vi at din samhandling med oss skal resultere i ekstraordinære og varige opplevelser. For at det skal skje, er det viktig å få og opprettholde din tillit. Det er viktig for oss å sørge for at du forstår hvordan personlige opplysninger blir innhentet og brukt.

I disse retningslinjene sikter Bose til Bose B.V., med registrert kontor i Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Disse retningslinjene for personvern er spesifikke for Bose-operasjoner og gjelder informasjon du sender inn via Internett i tillegg til gjennom andre kanaler (for eksempel i Bose-butikker).

Når vi ber om personlige opplysninger på Bose-nettstedet, oppgir vi en kobling til disse retningslinjene for personvern. Når vi ber om personlige opplysninger andre steder enn på Internett, informerer vi deg om hvor du kan finne et eksemplar av disse retningslinjene for personvern.

Personlige opplysninger Med "Personlige opplysninger" mener vi alle opplysninger om deg som identifiserer deg direkte (for eksempel navnet ditt) eller indirekte (for eksempel IP-adressen din som vi innhenter når du kjøper et produkt på Internett).

Slik innhenter vi dine personlige opplysninger: Følgende er en oversikt over noen av måtene vi kan innhente personlige opplysninger på:
På Internett:

Kjøp på Bose-nettstedet

Annet du gjør på Internett (deltakelse i konkurranser og premietrekninger, undersøkelser osv.)

Utenfor Internett:

Telefon, post og kjøp i Bose-butikker

Produktregistreringskort

Annet du gjør i Bose-butikker eller via telefon (deltakelse i konkurranser og premietrekninger, undersøkelser osv.)

Bose-musikkshow/-arrangementer

Musikk eller teaterbilletter i en Bose-butikk

Hvilke personlige opplysninger vi innhenter på Internett eller utenfor Internett: Hvis du ønsker en detaljert beskrivelse av hva slags informasjon vi innhenter ved alle typer kontakt (på og utenfor Internett), oppfordrer vi deg til å lese våre fullstendige retningslinjer for personvern på Internett eller utenfor Internett. Til venstre på denne siden finner du en oversikt over emnene.

Slik bruker vi de personlige opplysningene dine: De personlige opplysningene blir hovedsakelig brukt til følgende formål:

Behandle bestillingene dine, svare på spørsmål du har om Bose-produkter og -tjenester, eller gi deg tekniske oppdateringer på produktene og tjenestene våre på ulike områder, for eksempel levering av en bestilling eller fakturering.

Utføre markedsundersøkelser på grunnlag av samlede (og ikke personlig identifiserbare) opplysninger for å kunne forbedre produktene og tjenestene våre. Slike markedsundersøkelser kan utføres med hjelp fra eksterne partnere som behandler disse opplysningene på vegne av Bose.

Analysering av de personlige opplysningene dine, deriblant personlige preferanser, for å kunne tilby deg tilpasset markedsføringsinformasjon om Bose-produkter, -tjenester og -kampanjer samt produkter og tjenester fra Bose-partnere, som er valgt ut på grunnlag av personlige preferanser, hobbyer og interesser.
Du vil motta denne informasjonen på e-post, sms, per telefon eller per post hvis du har bedt om å motta slike meldinger fra Bose og Bose-partnere. Du vil motta tilstrekkelig informasjon om partnerne våre når vi innhenter opplysninger fra deg.
Bose kan legge til ytterligere informasjon fra tredjeparter til dine personlige opplysninger for analyse- og markedsføringsformål.

Se statistikker over din bruk av nettstedet, for analyse- og markedsføringsformål, for å kunne forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.

Overføring av de personlige opplysningene dine til tredjeparter for de formålene som er angitt nedenfor.

Hvis du ønsker en mer detaljert oversikt over hvordan vi bruker opplysningene, og hvordan du kan kontrollere bruken av dem, oppfordrer vi deg til å lese våre spesifikke retningslinjer for personvern på Internett eller utenfor Internett. Til venstre på denne siden finner du en oversikt over emnene.

Bruk av informasjonskapsler: Nettstedet til Bose bruker informasjonskapsler, som installeres på datamaskinen til forbrukeren. Informasjonskapslene er viktige for å kunne innhente informasjon knyttet til forbrukeren. Denne informasjonen (både datamaskinens konfigurering og forbrukerens personlige preferanse) gjør det enklere å bruke Bose-nettstedet. Informasjonen kan inneholde personlige opplysninger, men vil ikke inneholde navnet (unntatt brukernavnet), adressen eller andre personlige opplysninger, for eksempel informasjon fra kredittkort. Hvis du vil ha mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, kan du klikke her. Du kan konfigurere datamaskinen din på en slik måte at du ikke godtar informasjonskapsler. Det er da mulig at du ikke kan bruke alle funksjonene på Bose-nettstedet eller få tilgang til visse deler av nettstedet.

Overføring til tredjeparter: Det kan være nødvendig å overføre de personlige opplysningene dine (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, preferanser, interesser) til selskaper som er tilknyttet Bose eller Bose sine representanter, for at de skal kunne utføre undersøkelser, behandle et kjøp, gjennomføre analyser og drive markedsføring på vegne av Bose. Slike selskaper (databehandlere) kan befinne seg i USA eller et annet land utenfor EØS, der det gjelder andre regler for beskyttelse av forbrukerens privatliv og personlige opplysninger enn de reglene som gjelder innen EU. Hvis dette er tilfellet, vil Bose gjøre alt som er nødvendig for å sikre at de personlige opplysningene dine likevel blir tilstrekkelig beskyttet. Bose vil ta i bruk de samme forholdsreglene hvis opplysningene dine overføres til markedsføringspartnere utenfor EØS for å sende deg post om produkter og tjenester fra Bose eller tredjeparter, som kan være av interesse for deg utfra dine interesser, hobbyer og aktiviteter.
Hvis det skjer endringer i styringen av Bose, forbeholder vi oss retten til å overføre de personlige opplysningene dine til selskaper som tar over styringen av Bose-aktiviteter. Vær også oppmerksom på at Bose vil kunne oppgi spesifikk informasjon til tredjeparter (rettsinstanser, myndigheter osv.) hvis loven krever det.

Slik kan du kommunisere dine preferanser eller benytte deg av retten du har til at dine personlige opplysninger blir rettet opp, sperret eller slettet: I det øyeblikket du oppgir personlige opplysninger til Bose (for eksempel når du foretar et kjøp), kan du gi uttrykk for markedsføringspreferansene dine for de personlige opplysningene (postadresse, e-postadresse, telefonnummer) som du deler med oss. Avmerkingsbokser på nettstedet eller i trykte dokumenter som innhenter personlige opplysninger, gir deg muligheten til å velge hvorvidt du ønsker å motta oppdateringer om produktene og tjenestene våre eller produktene og tjenestene til våre partnere. Hvis Bose har brukt opplysningene dine etter at de har mottatt denne informasjonen fra et annet selskap som du har gitt opplysningene til, får du muligheten til å opplyse om ønskene dine når Bose kontakter deg. Du kan alltid kontakte Bose og be om at opplysningene dine ikke brukes til direkte markedsføring.
Kontakt oss enten per telefon på 80081130, per e-post (sales_support_no@bose.com) eller per post til Bose ApS, Kongsvinger Festning, 2213 Kongsvinger for å oppdatere preferansene dine for kommunikasjon eller hvis du vil benytte deg av retten til å få innsyn i opplysningene dine og/eller rette, sperre eller slette opplysninger vi har om deg.

Endringer i retningslinjene. Disse retningslinjene kan revideres fra tid til annen. Endringer vil bli lagt ut på dette nettstedet, og vi vil informere deg via e-post eller post. Hvis du ikke har innvendinger mot slike endringer innen 14 dager etter at du har mottatt informasjonen fra oss, vil de nye retningslinjene gjelde. I kommunikasjonen vår fremhever vi hva som vil skje hvis vi ikke mottar noe svar. Hvis du har innvendinger mot de nye retningslinjene, vil de gamle bestemmelsene fortsatt være gjeldende.
Disse retningslinjene for personvern styres utelukkende av lovgivningen i Nederland.