NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Boses vilkår og betingelser for kandidat

Gjelder fra: 9. mai 2023

Bose er en likestilt arbeidsgiver. Kvalifiserte søkere vurderes for stillinger uten hensyn til rase, farge, religion, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, herkomst, funksjonshemming, seksuell orientering, kjønnsidentitet, genetisk opplysninger eller noen annen vurdering gjort ulovlig av gjeldende føderale, statlige eller lokale lover.

Jeg sertifiserer av all opplysninger oppgitt på denne søknaden er sann, fullstendig og korrekt så langt jeg vet. Jeg forstår at enhver falsk uttalelse eller utelatelse på noe stadium av søknads- eller ansettelsesprosessen kan resultere i avslått ansettelse, eller, hvis jeg allerede er ansatt når slik falsk uttalelse eller utelatelse blir oppdaget, får umiddelbar oppsigelse av ansettelsen.

Jeg forstår at enhver opplysninger oppgitt i denne søknaden ikke nødvendigvis vil føre til at jeg blir ansatt, men vil i stedet bli bruk som del av en helhetlig evaluering av kvalifikasjoner jeg har.

I den grad jeg får konfidensielle opplysninger om Bose under søknadsprosessen, aksepterer jeg at de ikke skal deles med noen utenfor selskapet, og jeg forstår at jeg kan bli bedt om å skrive under på en separat taushetserklæring. Jeg forstår også at jeg under søknadsprosessen ikke skal dele proprietær opplysninger som mangler patent, men som likevel tilhører andre eller meg selv til selskapet.

Jeg forstår at opplysninger fra stillingsbeskrivelsen jeg søker på regnes som generelle, og de er ikke er komplett liste over alt ansvar, alle plikter og ferdigheter påkrevd av enkeltpersoner i stillingen. Jeg forstår videre at, med unntak av ansettelse uten oppsigelsesfrist vil, hvis jeg blir ansatt, arbeidstimer, arbeidsforhold, arbeidsoppgaver og forventninger og kompensasjon kunne endres etter selskapets eget skjønn og/eller som tillatt under gjeldende lov.

Jeg forstår at selskapet kan, etter et betingende tilbud om ansettelse, i samsvar med alle gjeldende lover i gjeldende jurisdiksjoner, be om at jeg tar en bakgrunnssjekk før ansettelse, som kan inkludere forespørsler om kriminell bakgrunn. Jeg forstår at jeg vil bli bedt om å gjennomgå og fylle ut obligatoriske skjema om informasjonsdeling og godkjenning for bakgrunnsjekk. Jeg forstår at det for visse stillinger er obligatorisk med en narkotikatest, som er i samsvar med gjeldende lov og Bose Corporations retningslinjer for narkotikatesting. Jeg forstår videre at resultatene av disse undersøkelsene kan diskvalifisere meg fra ansettelse hos selskapet og forårsake at ethvert betinget tilbud om ansettelse kan trekkes tilbake.

Jeg forstår at Bose deltar i E-Verify-programmet for stillinger basert i USA for å overholde I-9-krav.

Jeg forstår at denne søknadsskjemaet ikke er et tilbud om ansettelse og at det ikke betyr at det er ledige stillinger selv om jeg sender inn søknaden, og det forplikter heller ikke Bose eller datterselskaper eller tilknyttede selskaper til å ansette meg.

Jeg forstår at jeg, hvis jeg ansettes av selskapet som en amerikansk ansatt, vil være en ansatt uten oppsigelsesfrist, som betyr at ansettelsesforholdet kan avsluttes av enten meg eller selskapet til enhver tid og av enhver årsak ikke forbudt av lov, med eller uten grunn eller varsel. Jeg forstår at selskapet til enhver tid har unilateral rett til endring og/eller sletting alle regler, forskrifter, retningslinjer, praksis, prosedyrer og standarder som det har vedtatt eller implementert. Jeg forstår at jeg kan kreves at jeg skriver under på en taushetserklæring i tilknytning til enhver ansettelse hos selskapet.

Jeg forstår at jeg ved å sende inn en søknad til Bose, godtar vilkårene ovenfor.