NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Graffiti

Mangfold, rettferdighet, inkludering og tilhørighet hos Bose

Hos Bose er mangfold, rettferdighet, inkludering og tilhørighet (DEIB) integrert i vårt bærekraftsmål. Vi omfavner ulike samfunn og deres unike stemmer, og vi erkjenner at samfunnets forventninger til sosial, miljømessig og økonomisk rettferdighet bare vil fortsette å øke. Vi arbeider aktivt for å fremme mangfolds- og inkluderingspraksisen vår ved å implementere et globalt mangfoldsråd, sette i gang flere mangfoldsinitiativer og implementere opplæring mot ubevisst diskriminering – slik at våre ansatte kan være seg selv, og slik at vi kan forbedre våre lokalsamfunn sammen.

Jakkemerke med teksten March on Washington for jobs & freedom, August 28, 1963