90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Sammenkoble en Bluetooth-enhet med SoundLink-høyttaleren

Hvis du vil sammenkoble en enhet med høyttaleren din, følger du disse trinnene:

Trykk på AV/PÅ-knappen på høyttaleren for å slå den på

Av/på-knappen uthevet på en SoundLink III-høyttaler

Trykk på Bluetooth®, slik at Bluetooth-statusindikatoren blinker sakte blått. Hvis Bluetooth-indikatoren blinker hvitt, trykker du på Bluetooth igjen. Når du trykker på Bluetooth, bytter du mellom tilkoblingsmodus (blinker hvitt) og sammenkoblingsmodus (pulserende blått)

Bluetooth-knappen uthevet på en SoundLink III-høyttaler

Slå på Bluetooth på enheten. Dette finner du vanligvis på enhetens innstillingsmeny. Avhengig av enheten kan det være at du må trykke på Søk etter enheter eller lignende for å finne tilgjengelige Bluetooth-enheter i området

På enhetens Bluetooth-liste velger du enheten som heter Bose SLIII. Hvis enheten ber deg om å angi et passord, skriver du inn 0000 (fire nuller). Når sammenkoblingen er fullført og enheten er koblet til høyttaleren, endres statusindikatoren for Bluetooth på høyttaleren fra blinkende blått til varig hvitt, og det lyder en tone fra høyttaleren

Bluetooth-skjermbilde på en smarttelefon

Høyttalerminne

Høyttaleren kan huske opptil seks sammenkoblede enheter. Hvis du sammenkobler høyttaleren med en ekstra enhet, oppheves sammenkoblingen med forrige enhet som var sammenkoblet med høyttaleren.

Hvis du vil tømme høyttalerminnet for alle enheter, trykker du på og holder inne Bluetooth (i ca. ti sekunder) til du hører en tone. Alle enheter fjernes, og høyttaleren kan oppdages.

Ny tilkobling til en enhet

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble seg til en enhet i minnet på nytt, og den starter med enheten den sist var koblet til. Hvis enheten den sist var koblet til, ikke er tilgjengelig, fortsetter høyttaleren til enheten som var koblet til før der igjen, og så videre. Høyttaleren søker etter en sammenkoblet enhet i ca. 30 sekunder.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din