Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Tilkobling av en ekstra enhet til høyttaleren

Følg denne fremgangsmåten for å sammenkoble en ekstra enhet med høyttaleren:

Trykk på PÅ/AV-knappen på høyttaleren for å slå den på

Strøm

Trykk på Bluetooth®, slik at statusindikatoren for Bluetooth blinker sakte blått. Hvis Bluetooth-indikatoren blinker hvitt, trykker du på Bluetooth igjen. Når du trykker på Bluetooth, veksles det mellom tilkoblingsmodus (blinker hvitt) og sammenkoblingsmodus (pulserer blått)

Bluetooth

Slå på Bluetooth på enheten. Dette finner du vanligvis på enhetens innstillingsmeny. Avhengig av enheten kan det være at du må trykke på Søk etter enheter eller lignende for å finne tilgjengelige Bluetooth-enheter i området

Velg enheten Bose SLIII fra Bluetooth-listen på enheten Hvis du blir bedt om en kode, skriver du inn 0000 (fire nuller). Når sammenkoblingen er fullført og enheten er koblet til høyttaleren, endres statusindikatoren for Bluetooth på høyttaleren fra blinkende blått til varig hvitt, og det lyder en tone fra høyttaleren

Høyttalerminne

Høyttaleren kan huske opptil seks sammenkoblede enheter. Hvis du sammenkobler høyttaleren med en ekstra enhet, oppheves sammenkoblingen med forrige enhet som var sammenkoblet med høyttaleren.

Hvis du vil tømme høyttalerminnet for alle enheter, trykker du på og holder inne Bluetooth (i ca. ti sekunder) til du hører en tone. Alle enheter fjernes, og høyttaleren kan oppdages.

Ny tilkobling til en enhet

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble seg til en enhet i minnet på nytt, og den starter med enheten den sist var koblet til. Hvis enheten den sist var koblet til, ikke er tilgjengelig, fortsetter høyttaleren til enheten som var koblet til før der igjen, og så videre. Høyttaleren søker etter en sammenkoblet enhet i ca. 30 sekunder.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.