Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Tilkobling av en annen musikkilde

Gjelder for:

  • SoundDock® XT speaker

Systemet kan brukes med en annen lydenhet, for eksempel en bærbar digital musikkspiller. Dette krever bruk av en stereolydkabel med en 3,5 mm miniplugg (følger ikke med) som er egnet for den tilkoblede lydenheten, og som kobles til AUX IN-kontakten på baksiden av SoundDock-systemet.

Sett inn lydkabelen fra lydenheten i AUX IN-kontakten på baksiden av SoundDock-systemet. Hvis du har en iPod® eller iPhone® som ikke er dokket, vil den tilkoblede enheten automatisk begynne å spille så snart det sendes et lydsignal til SoundDock-systemet

Sett volumet på fullt på den tilkoblede enheten, og bruk deretter volumknappene på SoundDock-systemet til å justere nivået

Merk:

trykk på og hold inne volume + (volum +) og volume - (volum –) i to sekunder for å aktivere avspilling på den tilkoblede enheten via systemet hvis ipod eller iphone lader i dokken

Volum +

Volum –

iPod eller iPhone lader mens du spiller av lyd fra den tilkoblede enheten

trykk på og hold inne volume + (volum +) og volume – (volum –) i to sekunder for å bytte fra den tilkoblede enheten til en dokket ipod eller iphone

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.