Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Justering av nivå for senterkanalhøyttaler

Lyd fra dialog kommer hovedsakelig fra senterhøyttaleren i et surround-lydsystem. Hvis det er vanskelig å høre tale, kan det hjelpe å øke volumet på senterhøyttaleren.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil justere nivået for senterhøyttaleren:

Slå TV-en på, og velg TV/video-inngangen som er koblet til Lifestyle®-systemet

på fjernkontrollen trykker du på more

MER [MORE]

trykk på pil høyre for å utheve ikonet for alternativer, og trykk deretter på ok

pil høyre

OK

trykk på pil opp eller pil ned for å utheve midthøyttaleren

pil opp

pil ned

trykk på pil venstre eller pil høyre for å justere volumnivået for midthøyttaleren fra –8 til +8

pil venstre

trykk på exit (avslutt) for å gå ut av menyen

Avslutt

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.