Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Justering av skjermens lysstyrke

Gjelder for:

Wave®-radioskjermen justerer seg automatisk etter lysforholdene i rommet. Denne funksjonen gjør det enklere å lese av skjermen. Den blir lysere når det er mye lys, og dimmes ned så, den er mer behagelig å se på når det er mørkere i rommet. Du kan også finjustere skjermens lysstyrke, for eksempel for å kompensere for sterkt lys fra et vindu.

Bruk denne fremgangsmåten hvis skjermen er for mørk eller for lys:

trykk på og hold inne alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) på fjernkontrollen til setup menu (oppsettmeny) vises på skjermen

Alarm Setup/Menu

trykk på tune/playlist > (tune/spilleliste) fire ganger til bright hi (lysstyrke høy) vises

Tune/Playlist >

trykk på knappen time - (tid –) eller time + (tid +) for å stille lysstyrken på en verdi mellom 8 og 15 når det er mye lys i rommet (fabrikkinnstillingen er 12)

Time -

Time +

trykk én gang på tune/playlist > (tune/spilleliste) slik at bright lo (lysstyrke lav) vises

trykk på knappen time - (tid –) eller time + (tid +) for å stille lysstyrken på en verdi mellom 1 og 8 når det er lite lys i rommet (fabrikkinnstillingen er 4)

trykk på knappen alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) for å gå ut av oppsettet, eller vent ti sekunder til det avsluttes automatisk

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.