Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Justering av volum til surround- og senterhøyttaler

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil justere lydnivået til surround- eller senterhøyttaleren:

Merk: Lyd fra dialog kommer hovedsakelig fra senterhøyttaleren i et surround-lydsystem. Hvis det er vanskelig å høre tale, kan det hjelpe å øke volumet til senterhøyttaleren.

Slå TV-en på, og velg TV/video-inngangen som er koblet til Lifestyle®-systemet

trykk på more på fjernkontrollen

trykk på pil høyre for å utheve ikonet for alternativer, og trykk deretter på ok

hvis du vil justere senterhøyttaleren, trykker du på pil opp eller pil ned for å utheve senterhøyttaler

hvis du vil justere surroundhøyttaleren, trykker du på pil opp eller pil ned for å utheve ikonet for bakhøyttaleren

Juster høyttalernivået

for senterhøyttaleren trykker du på pil venstre eller pil høyre  for å justere volumnivået fra –8 til +8

for surroundhøyttaleren trykker du på pil venstre eller pil høyre for å justere volumnivået fra –10 til +6

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.