Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Feilsøking av Bluetooth®

Får du ikke koblet høyttaleren til en enhet?

Før du prøver fremgangsmåten nedenfor, må du kontrollere at du kjører den nyeste programvareversjonen på SoundLink® Wireless Mobile-høyttaleren. Klikk her for å gå til senteret for programvareoppdatering og oppdatere høyttaleren. Hvis du fortsatt har problemer med å få koblet høyttaleren til en enhet etter at du har oppdatert programvaren, fortsetter du til fremgangsmåten for feilsøking.

Får du ikke koblet høyttaleren til en tidligere paret enhet?

Prøv følgende for å løse dette problemet:

tilbakestill produktet

slik tilbakestiller du soundlink®-høyttaleren:

trykk på og hold inne lyddempingsknappen på høyttaleren i ti sekunder. lysene blinker kort

Lyddemping

trykk på på/av-knappen for å slå på soundlink®-høyttaleren igjen

Strøm

tøm parelisten på både soundlink® wireless mobile-høyttaleren og kilden

på soundlink®-høyttaleren trykker du på og holder inne bluetooth-knappen i ca. ti sekunder til du hører en tone. soundlink®-høyttaleren fjerner alle bluetooth-enheter fra minnet og kan nå oppdages

Bluetooth

tøm listen på bluetooth-enheten. hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte produsenten av enheten

tilbakestill produktet. trykk på og hold inne lyddempingsknappen på høyttaleren i ti sekunder. lysene blinker kort.

Lyddemping

trykk på på/av-knappen for å slå på soundlink®-høyttaleren igjen

Strøm

Prøv å pare enheten på nytt ved å følge denne fremgangsmåten:

i. slå på både bluetooth-enheten og soundlink®-høyttaleren, og trykk på og hold inne bluetooth-knappen på høyttaleren i tre sekunder, slik at høyttaleren kan oppdages. bluetooth-indikatoren går sakte av og på ca. annethvert sekund for å vise at høyttaleren kan oppdages

Bluetooth

ii. gjør bluetooth-enheten synlig. dette gjør at enheten kan oppdage soundlink®-høyttaleren
iii. finn listen over bluetooth-enheter på enheten. velg bose soundlink fra listen
iv. hvis enheten ber om en kode, skriver du 0000 og trykker på ok. enkelte enheter ber deg også å godta tilkoblingen. bluetooth-enheten angir når paringen er fullført. soundlink®-høyttaleren angir at paring er fullført når bluetooth-indikatoren slutter å gå av og på og blir værende på

pass på at soundlink®-høyttaleren befinner seg innen ti meter fra bluetooth-enheten

systemet har en rekkevidde på ti meter. ytelsen kan imidlertid bli redusert av hindringer som vegger eller metall, og den kan også påvirkes av andre bluetooth-enheter. prøv å flytte soundlink®-høyttaleren nærmere bluetooth-enheten.

pass på at bluetooth-funksjonen på kilden er på

mange bluetooth-kompatible enheter har et alternativ som gjør at du kan slå bluetooth-funksjonen på og av. dette alternativet kan være slått av for å spare batteriet på enheten. kontroller at dette alternativet er slått på. hvis bose®-produktet er paret med den bluetooth-kompatible enheten, skal den koble seg til på nytt automatisk når bluetooth-funksjonen er slått på. hvis bose-produktet ikke kobles til på nytt automatisk, velger du bose-produktet manuelt fra bluetooth-listen på enheten.

koble til soundlink®-høyttaleren i enhetslisten manuelt

enkelte enheter pares med en enhet, men kobler seg ikke til automatisk. gå til parelisten på enheten og kontroller om dette er tilfellet. prøv i så fall å koble enheten til soundlink®-høyttaleren.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.