TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Feilsøking av Bluetooth®

Får du ikke koblet høyttaleren til en enhet?

Før du prøver fremgangsmåten nedenfor, må du kontrollere at du kjører den nyeste programvareversjonen på SoundLink® Wireless Mobile-høyttaleren. Klikk her for å gå til senteret for programvareoppdatering og oppdatere høyttaleren. Hvis du fortsatt har problemer med å få koblet høyttaleren til en enhet etter at du har oppdatert programvaren, fortsetter du til fremgangsmåten for feilsøking.

Får du ikke koblet høyttaleren til en tidligere sammenkoblet enhet?

Prøv følgende for å løse dette problemet:

Tilbakestill produktet

Slik tilbakestiller du SoundLink®-høyttaleren:

Trykk og hold inne LYDDEMPING-knappen på høyttaleren i ti sekunder. Lysene blinker i en kort periode

Lyddemping

Trykk på PÅ/AV for å slå på SoundLink®-høyttaleren igjen

På/av

Tøm sammenkoblingslisten på både SoundLink® Wireless Mobile Speaker og kilden

På SoundLink®-høyttaleren trykker du på og holder inne BLUETOOTH-knappen i ca. ti sekunder til du hører en tone. SoundLink®-høyttaleren fjerner alle Bluetooth-enheter fra minnet og kan nå oppdages

Bluetooth

Tøm listen på Bluetooth-enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte produsenten av enheten

Tilbakestill produktet. Trykk på og hold inne knappen for LYDDEMPING på høyttaleren i ti sekunder. Lysene blinker i en kort periode.

Lyddemping

Trykk på PÅ/AV for å slå på SoundLink®-høyttaleren igjen

På/av

Prøv å sammenkoble enheten på nytt ved å følge denne fremgangsmåten:

I. Slå på både Bluetooth-enheten og SoundLink®-høyttaleren, og trykk på og hold inne BLUETOOTH-knappen på høyttaleren i tre sekunder, slik at høyttaleren kan oppdages. Bluetooth-indikatoren går sakte av og på ca. annethvert sekund for å vise at høyttaleren kan oppdages

Bluetooth

II. Slå på oppdagingsmodus på Bluetooth-enheten. Da kan enheten oppdage SoundLink®-høyttaleren
III. Finn listen over Bluetooth-enheter på enheten. Velg "Bose SoundLink" fra listen
IV. Hvis enheten ber om en kode, skriver du 0000 og trykker på OK. Enkelte enheter ber deg også å godta tilkoblingen. Bluetooth-enheten angir når sammenkoblingen er fullført. SoundLink®-høyttaleren angir at sammenkobling er fullført når Bluetooth-indikatoren slutter å gå av og på og blir værende på

Pass på at SoundLink®-høyttaleren befinner seg innen ti meter fra Bluetooth-enheten

Systemet har en rekkevidde på ti meter. Ytelsen kan imidlertid bli redusert av hindringer som vegger eller metall, og den kan også påvirkes av andre Bluetooth-enheter. Prøv å flytte SoundLink®-høyttaleren nærmere Bluetooth-enheten.

Pass på at Bluetooth-funksjonen på kilden er på

Mange Bluetooth-kompatible enheter har et alternativ som gjør at du kan slå Bluetooth-funksjonen på og av. Dette alternativet kan være slått av for å spare batteriet på enheten. Kontroller at dette alternativet er slått på. Hvis Bose®-produktet er sammenkoblet med den   Bluetooth-kompatible enheten, skal den koble seg til på nytt automatisk når Bluetooth-funksjonen er slått på.  Hvis Bose-produktet ikke kobles til på nytt automatisk, velger du Bose-produktet manuelt fra   Bluetooth-listen på enheten. 

Koble til SoundLink®-høyttaleren manuelt i enhetslisten

Enkelte enheter sammenkobles med en enhet, men kobler seg ikke til automatisk. Gå til enhetens sammenkoblingsliste og kontroller om dette er tilfellet. Prøv i så fall å koble enheten til SoundLink®-høyttaleren.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din