90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Feilsøking av Bluetooth®

Det er to begreper du ofte hører når man snakker om Bluetooth: "sammenkobling" og "tilkobling." "Pairing" is the introduction of one device to another. Når enhetene er sammenkoblet, ligger de i hverandres minne til de slettes manuelt. Opptil seks enheter kan sammenkobles med høyttaleren samtidig. Når en enhet er sammenkoblet, kan høyttaleren koble seg til enheten for å motta lyd fra enheten.

Kan ikke sammenkoble høyttaleren med Bluetooth®-enheten

 • Kontroller at høyttaleren kan oppdages (statusindikatoren for Bluetooth blinker blått)
 • Kontroller at Bluetooth er aktivert på enheten
 • Kontroller at du har valgt Bose SLIII i listen over Bluetooth-enheter på enheten, og at tilkoblingen er bekreftet på enheten
 • Det kan være at Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere høyttaleren
 • Slå om mulig av alle andre Bluetooth-enheter i nærheten, eller deaktiver Bluetooth-funksjonen på dem
 • Kontroller at enheten støtter A2DP-profilen (stereo Bluetooth)
 • Slå høyttaleren av og deretter på igjen
 • Når du sammenkobler og kobler deg til en Windows- eller Mac-maskin, må du huske å velge SoundLink® Bluetooth® speaker III som lydutgangsenhet på menyen med lydinnstillinger på datamaskinen. Det kan være at du må spille av et lydspor for å fullføre tilkoblingen (kontakt produsenten av datamaskinen hvis du vil ha detaljerte instruksjoner)
 • Se brukerhåndboken, hjelpesystemet eller teknisk kundestøtte for Bluetooth-enheten for instruksjoner om hvordan den sammenkobles med andre Bluetooth-enheter
 • Tilbakestill høyttaleren. Trykk på og hold inne lyddempingsknappen på høyttaleren i ti sekunder, til alle statusindikatorene lyser kort, og høyttaleren blir slått av. Slå på høyttaleren igjen, og par enheten

Sammenkoblet Bluetooth-enhet kobler seg ikke til høyttaleren

 • Kontroller at Bluetooth er aktivert på enheten
 • Det kan være at enheten er utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere høyttaleren
 • Slå høyttaleren av og deretter på igjen
 • Slå enheten av og deretter på igjen, og koble den til høyttaleren på nytt
 • Slå om mulig av alle andre Bluetooth-enheter i nærheten, eller deaktiver Bluetooth-funksjonen på dem
 • Tilbakestill høyttaleren. Trykk på og hold inne lyddempingsknappen på høyttaleren i ti sekunder, til alle statusindikatorene lyser kort, og høyttaleren blir slått av. Slå på høyttaleren igjen, og koble til enheten

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din