Bestill innen 18. desember for å få pakken levert til jul.
 

Feilsøking av Bluetooth®

Det er to begreper du ofte hører når man snakker om Bluetooth: "sammenkobling" og "tilkobling." "Pairing" is the introduction of one device to another. Når enhetene er sammenkoblet, ligger de i hverandres minne til de slettes manuelt. Opptil seks enheter kan sammenkobles med høyttaleren samtidig. Når en enhet er sammenkoblet, kan høyttaleren koble seg til enheten for å motta lyd fra enheten.

Kan ikke sammenkoble høyttaleren med Bluetooth®-enheten

 • Kontroller at høyttaleren kan oppdages (statusindikatoren for Bluetooth blinker blått)
 • Kontroller at Bluetooth er aktivert på enheten
 • Kontroller at du har valgt Bose SLIII i listen over Bluetooth-enheter på enheten, og at tilkoblingen er bekreftet på enheten
 • Det kan være at Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere høyttaleren
 • Slå om mulig av alle andre Bluetooth-enheter i nærheten, eller deaktiver Bluetooth-funksjonen på dem
 • Kontroller at enheten støtter A2DP-profilen (stereo Bluetooth)
 • Slå høyttaleren av og deretter på igjen
 • Når du sammenkobler og kobler deg til en Windows- eller Mac-maskin, må du huske å velge SoundLink® Bluetooth® speaker III som lydutgangsenhet på menyen med lydinnstillinger på datamaskinen. Det kan være at du må spille av et lydspor for å fullføre tilkoblingen (kontakt produsenten av datamaskinen hvis du vil ha detaljerte instruksjoner)
 • Se brukerhåndboken, hjelpesystemet eller teknisk kundestøtte for Bluetooth-enheten for instruksjoner om hvordan den sammenkobles med andre Bluetooth-enheter
 • Tilbakestill høyttaleren. Trykk på og hold inne lyddempingsknappen på høyttaleren i ti sekunder, til alle statusindikatorene lyser kort, og høyttaleren blir slått av. Slå på høyttaleren igjen, og par enheten

Sammenkoblet Bluetooth-enhet kobler seg ikke til høyttaleren

 • Kontroller at Bluetooth er aktivert på enheten
 • Det kan være at enheten er utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere høyttaleren
 • Slå høyttaleren av og deretter på igjen
 • Slå enheten av og deretter på igjen, og koble den til høyttaleren på nytt
 • Slå om mulig av alle andre Bluetooth-enheter i nærheten, eller deaktiver Bluetooth-funksjonen på dem
 • Tilbakestill høyttaleren. Trykk på og hold inne lyddempingsknappen på høyttaleren i ti sekunder, til alle statusindikatorene lyser kort, og høyttaleren blir slått av. Slå på høyttaleren igjen, og koble til enheten

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.