90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Feilsøking av Bluetooth®

Får du ikke koblet høyttaleren til en enhet?

Før du prøver fremgangsmåten nedenfor, må du kontrollere at du kjører den nyeste programvareversjonen på SoundLink® Wireless Mobile-høyttaleren. Klikk her for å gå til senteret for programvareoppdatering og oppdatere høyttaleren. Hvis du fortsatt har problemer med å få koblet høyttaleren til en enhet etter at du har oppdatert programvaren, fortsetter du til fremgangsmåten for feilsøking.

Får du ikke koblet høyttaleren til en tidligere sammenkoblet enhet?

Prøv følgende for å løse dette problemet:

Tilbakestill produktet

Slik tilbakestiller du SoundLink®-høyttaleren:

Trykk og hold inne LYDDEMPING-knappen på høyttaleren i ti sekunder. Lysene blinker i en kort periode

Lyddemping

Trykk på På/av-knappen for å slå på SoundLink®-høyttaleren igjen

På/av

Tøm sammenkoblingslisten på både SoundLink® Wireless Mobile-høyttaleren og kilden

Trykk og hold inne Bluetooth®-knappen på SoundLink®-høyttaleren i ca. ti sekunder, til du hører en pipelyd. SoundLink®-høyttaleren fjerner alle Bluetooth®-enhetene fra minnet og gjør seg synlig.

Bluetooth

Tøm listen på Bluetooth®-enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte produsenten av enheten

Tilbakestill produktet. Trykk og hold inne Mute-knappen (lyddempingsfunksjonen) på høyttaleren i ti sekunder. Lysene blinker kort. Trykk på på/av-knappen for å slå SoundLink®-høyttaleren på igjen

Lyddemping

Strøm

Prøv å sammenkoble enheten på nytt ved å følge denne fremgangsmåten:

I. Slå på både Bluetooth®-enheten og SoundLink®-høyttaleren. Trykk deretter på og hold inne Bluetooth®-knappen på høyttaleren i tre sekunder for å sette høyttaleren i synlig modus. Bluetooth®-indikatoren går sakte AV og PÅ ca. annethvert sekund for å vise at høyttaleren er i synlig modus.

Bluetooth

II. Sett Bluetooth®-enheten i SYNLIG modus. Da kan enheten oppdage SoundLink®-høyttaleren.
III. Finn listen med Bluetooth®-enheter på enheten. Der velger du Bose SoundLink.
IV. Dersom enheten spør etter en kode, skriver du inn 0000 og trykker på OK. Enkelte enheter ber deg også å godta tilkoblingen. Bluetooth®-enheten angir når sammenkoblingen er fullført. SoundLink®-høyttaleren angir at sammenkobling er fullført når Bluetooth-indikatoren slutter å gå AV og PÅ og blir værende PÅ

Pass på at SoundLink®-høyttaleren befinner seg innen ti meter fra Bluetooth-enheten

Systemet har en rekkevidde på ti meter. Ytelsen kan imidlertid svekkes av hindringer som vegger eller metall, og den kan også påvirkes av andre Bluetooth®-enheter. Prøv å flytte SoundLink®-høyttaleren nærmere Bluetooth®-enheten.

Pass på at Bluetooth-funksjonen på kilden er PÅ

Mange  Bluetooth®-kompatible enheter gir deg muligheten til å slå AV eller PÅ  Bluetooth®-funksjonen. Dette alternativet kan være slått AV for å spare batteriet på enheten. Kontroller at dette alternativet er slått PÅ. Hvis Bose®-produktet er sammenkoblet med den  Bluetooth®-kompatible enheten, skal den automatisk koble seg til på nytt når  Bluetooth®-funksjonen slås PÅ. Hvis Bose-produktet ikke kobles automatisk til på nytt, velger du det manuelt på Bluetooth®-listen på enheten.

Koble til SoundLink®-høyttaleren manuelt i enhetslisten

Enkelte enheter sammenkobles med en enhet, men kobler seg ikke til automatisk. Gå til enhetens sammenkoblingsliste og kontroller om dette er tilfellet. Prøv i så fall å koble enheten til SoundLink®-høyttaleren.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din