Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Feilsøking av Bluetooth®

Får du ikke koblet høyttaleren til en enhet?

Før du prøver fremgangsmåten nedenfor, må du kontrollere at du kjører den nyeste programvareversjonen på SoundLink® Wireless Mobile-høyttaleren. Klikk her for å gå til senteret for programvareoppdatering og oppdatere høyttaleren. Hvis du fortsatt har problemer med å få koblet høyttaleren til en enhet etter at du har oppdatert programvaren, fortsetter du til fremgangsmåten for feilsøking.

Får du ikke koblet høyttaleren til en tidligere sammenkoblet enhet?

Prøv følgende for å løse dette problemet:

tilbakestill produktet

slik tilbakestiller du soundlink®-høyttaleren:

trykk på og hold inne lyddempingsknappen på høyttaleren i ti sekunder. lysene blinker kort

Lyddemping

trykk på på/av-knappen for å slå på soundlink®-høyttaleren igjen

Strøm

tøm sammenkoblingslisten på både soundlink® wireless mobile-høyttaleren og kilden

Trykk og hold inne Bluetooth®-knappen på SoundLink®-høyttaleren i ca. ti sekunder, til du hører en pipelyd. SoundLink®-høyttaleren fjerner alle Bluetooth®-enhetene fra minnet og gjør seg synlig.

Bluetooth

Tøm listen på Bluetooth®-enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte produsenten av enheten

Tilbakestill produktet. Trykk og hold inne Mute-knappen (lyddempingsfunksjonen) på høyttaleren i ti sekunder. Lysene blinker kort. Trykk på på/av-knappen for å slå SoundLink®-høyttaleren på igjen

Lyddemping

Strøm

Prøv å sammenkoble enheten på nytt ved å følge denne fremgangsmåten:

i. slå på både bluetooth®-enheten og soundlink®-høyttaleren. trykk på og hold inne bluetooth®-knappen på høyttaleren i tre sekunder for å sette den i synlig modus. bluetooth®-indikatoren går sakte av og på ca. annethvert sekund for å vise at høyttaleren er i synlig modus.

Bluetooth

ii. sett bluetooth®-enheten i synlig modus. da kan enheten oppdage soundlink®-høyttaleren.
iii. finn listen med bluetooth®-enheter på enheten. der velger du bose soundlink.
iv. dersom enheten spør etter en kode, taster du 0000 og ok. enkelte enheter ber deg også å godta tilkoblingen. bluetooth®-enheten angir når sammenkoblingen er fullført. soundlink®-høyttaleren angir at sammenkobling er fullført når bluetooth-indikatoren slutter å gå av og på og blir værende på

pass på at soundlink®-høyttaleren befinner seg innen ti meter fra bluetooth-enheten

systemet har en rekkevidde på ti meter. ytelsen kan imidlertid svekkes av hindringer som vegger eller metall, og den kan også påvirkes av andre bluetooth®-enheter. prøv å flytte soundlink®-høyttaleren nærmere bluetooth®-enheten.

pass på at bluetooth-funksjonen på kilden er på

mange bluetooth®-kompatible enheter gir deg muligheten til å slå av og på bluetooth®-funksjonen. dette alternativet kan være slått av for å spare batteriet på enheten. kontroller at dette alternativet er slått på. hvis bose®-produktet er sammenkoblet med den bluetooth®-kompatible enheten, skal den automatisk koble seg til på nytt når bluetooth®-funksjonen slås på. hvis bose-produktet ikke kobles automatisk til på nytt, velger du det manuelt på bluetooth®-listen på enheten.

koble til soundlink®-høyttaleren manuelt i enhetslisten

enkelte enheter sammenkobles med en enhet, men kobler seg ikke til automatisk. gå til enhetens sammenkoblingsliste og kontroller om dette er tilfellet. prøv i så fall å koble enheten til soundlink®-høyttaleren.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.