TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Kan ikke koble til Wi-Fi®-nettverket

Hvis Bose-produktet ikke kan kobles til det trådløse nettverket, kan du prøve følgende:

Kontroller at produktet er innen rekkevidden til den trådløse ruteren.

Start mobilenheten på nytt, og åpne Bose Music-appen på nytt

Tilbakestill høyttaleren ved å trykke på og holde inne knappen for spill av / pause i ti sekunder

Hvis du har koblet den til tidligere, men har senere endret nettverksnavnet, passordet eller sikkerhetstypen, kan du prøve den alternative konfigurasjonsmetoden for å oppdatere høyttalerens nettverksinnstillinger.

Hvis du bruker et mobilt tilgangspunkt, kan kompatibiliteten variere. Selv om enkelte tilgangspunkter kan fungere, anbefales de ikke, ettersom det kan være ingen, begrenset eller varierende funksjonalitet

Hvis det er mulig, kan du koble noen av de andre trådløse enhetene (for eksempel Blu-ray-spilleren eller spillsystemet) til nettverket med en Ethernet-kabel. Dette vil øke båndbredden på det trådløse nettverket, noe som kan forbedre ytelsen til de trådløse enhetene i nettverket

Hvis systemet er konfigurert til å fungere med mer enn ett Wi-Fi-nettverk, kan det ta opptil to minutter å koble til, fordi systemet prøver å koble til det sist brukte nettverket av de fire som er lagret i minnet

Drei eller flytt ruteren og/eller andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens (dvs. andre trådløse rutere, trådløse telefoner, mikrobølgeovner, babymonitorer eller andre lignende apparater)

Logg deg på ruteren, og prøv forslagene nedenfor. Hvis du foretar endringer, starter du ruteren på nytt når du er ferdig, ved å koble fra strømledningen i 30 sekunder.

  • Sjekk om det finnes tilgjengelige oppdateringer, og installer dem
  • Kontroller at det ikke er valgt et Enterprise-alternativ som ruterens sikkerhetstype. Prøv WPA/WPA2 i stedet
  • Øk antallet enheter som kan kobles til ruteren, i tilfelle det er satt for lavt
  • Hvis ruterens brannmur er aktivert, deaktiverer du den midlertidig for å se om en brannmurinnstilling er problemet
  • Prøv å endre kanalen ruteren kringkaster på 

Gjenopprett fabrikkinnstillingene på Bose-høyttaleren ved å trykke på og holde inne knappene for Bluetooth og volum opp i ti sekunder. Når høyttaleren har startet på nytt, åpner du Bose Music-appen og prøver å konfigurere den på nytt

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din