90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Kan ikke pare høyttaler med Bluetooth®-enhet

Gjelder for:

Hvis du har problemer med å sammenkoble en Bluetooth-lydenhet med høyttaleren din, kan du prøve disse forslagene:

Koble fra alt som er tilkoblet høyttalerens AUX-kontakt. Når AUX-kontakten er koblet til, er Bluetooth deaktivert

Sørg for at høyttaleren din kan registreres. Trykk på og hold inne Bluetooth-knappen i tre sekunder til høyttalerens Bluetooth-indikator begynner å blinke hvitt

Kontroller at Bluetooth er slått på på enheten. Dette gjøres vanligvis i innstillingsmenyen for enheten

Åpne enhetens meny for Bluetooth-innstillinger, og sørg for at Bose-høyttaleren er valgt som den sammenkoblede enheten. Hvis du ikke ser høyttaleren på enheten din, velger du søk eller skann fra enhetens Bluetooth-meny

Prøv å flytte enheten nærmere høyttaleren. Bluetooth-rekkevidden er ca. 10 meter. Rekkevidden reduseres hvis forstyrrelser er til stede, for eksempel vegger eller flere Bluetooth-enheter i samme område

Slå om mulig av alle andre Bluetooth-enheter i nærheten, eller deaktiver Bluetooth-funksjonen på dem

Sørg for at Bluetooth-enheten støtter A2DP-profilen (stereo Bluetooth) for musikkavspilling. Hvis du ikke er sikker, kan du se brukerhåndboken for enheten

Når du kobler til en datamaskin, må du sørge for å velge Bose-høyttaleren som lydutdataenheten fra lydinnstillingsmenyen på maskinen. Du må også kontrollere om programmet du bruker, kan velge lydutdataenhet. Når den er valgt, kan det hende du må spille en sang eller lukke og åpne musikkavspillingsprogrammet på nytt

Tilbakestill enheten du prøver å sammenkoble. Dette gjøres vanligvis ved å starte den på nytt eller fjerne batteriet og/eller strømledningen i ett minutt

Prøv å sammenkoble en annen enhet. Hvis den andre enheten fungerer, ligger kanskje problemet hos den første enheten

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din