Gratis levering og gratis retur
 

Kan ikke pare høyttaler med Bluetooth®-enhet

Prøv denne fremgangsmåten for å løse problemet:

kontroller at høyttaleren kan oppdages. trykk på bluetooth til bluetooth-indikatoren blinker sakte blått

Bluetooth

kontroller at bluetooth er slått på eller aktivert på enheten

Kontroller at du har valgt Bose Color SoundLink i parelisten på enheten, og at tilkoblingen er bekreftet på enheten

det kan være at bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. prøv å flytte den nærmere høyttaleren

slå om mulig av alle andre bluetooth-enheter i nærheten, eller deaktiver bluetooth-funksjonen på dem

kontroller at bluetooth-enheten støtter a2dp-profilen (stereo bluetooth)

Når du kobler deg til en Windows- eller Mac-maskin, må du huske å velge Bose® SoundLink® Color som lydutgangsenhet på menyen med lydinnstillinger på enheten. Det kan være du må spille av et lydspor for å fullføre tilkoblingen (kontakt produsenten av enheten hvis du vil ha detaljerte instruksjoner)

Prøv å tilbakestille høyttaleren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger på systemet

se etter oppdatert programvare for bluetooth-enheten, eller gå til owners.bose.com for oppdateringer av bose® soundlink® color-høyttaleren

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.