TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Kan ikke pare høyttaler med Bluetooth®-enhet

Prøv disse trinnene:

Kontroller at høyttaleren kan oppdages. Trykk på Bluetooth-knappen til høyttalerens Bluetooth-indikator begynner å blinke blått

Kontroller at Bluetooth er slått på på enheten. Dette gjøres vanligvis i innstillingsmenyen for enheten

Åpne enhetens Bluetooth-innstillingsmeny og kontroller at Bose SoundLink er valgt som den sammenkoblede enheten. Hvis du ikke ser SoundLink-høyttaleren på enheten, velger du "søk" eller "skann" fra enhetens Bluetooth-meny

Prøv å flytte enheten nærmere høyttaleren. Rekkevidden til Bluetooth er omtrent 10 meter. Rekkevidden reduseres hvis forstyrrelser er til stede, for eksempel vegger eller flere Bluetooth-enheter i samme område 

Slå om mulig av alle andre Bluetooth-enheter i nærheten, eller deaktiver Bluetooth-funksjonen på dem

Sørg for at Bluetooth-enheten støtter A2DP-profilen (stereo Bluetooth) for musikkavspilling. Hvis du ikke er sikker, kan du se brukerhåndboken for enheten

Når du kobler til en datamaskin, må du sørge for å velge SoundLink-høyttaleren som lydutdataenheten fra lydinnstillingsmenyen på maskinen (se datamaskinprodusenten for mer informasjon). Du må kanskje spille en sang eller lukke og åpne musikkavspillingsappen for å fullføre tilkoblingen

Tilbakestill enheten du prøver å sammenkoble. Dette gjøres vanligvis ved å starte den på nytt eller fjerne batteriet og/eller strømledningen i ett minutt

Reset the speaker by turning it on and then holding the power button for 10 seconds until it turns off. 

En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger fjerner høyttalerens språkinnstilling og minnet over sammenkoblede enheter. Dette gjenoppretter fabrikkinnstillingene til høyttaleren. Når enheten er tilbakestilt, slår du på høyttaleren og prøver å sammenkoble enheten igjen

Se etter og installer programvareoppdateringer for SoundLink-høyttaleren på global.Bose.com/support

Prøv å sammenkoble en annen enhet. Hvis en annen enhet fungerer, ligger kanskje problemet hos den første enheten

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din