Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Endring av innstillinger for spillmodus

Spillmodus gir bedre grafikkytelse for spillsystemer.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil justere innstillingen for spillmodus:

Slå på TV-en og velg TV/video-inngangen som er koblet til Lifestyle®-systemet

trykk på source på fjernkontrollen og bruk deretter pil opp eller pil ned for å velge kilden for game console (spillkonsoll). trykk på ok for å bekrefte

trykk på more

trykk på pil høyre for å utheve ikonet for alternativer, og trykk deretter på ok

trykk på pil opp eller pil ned for å utheve game mode (spillmodus)

trykk på pil venstre eller pil høyre for å justere innstillingen for spillmodusen (av eller på)

trykk på exit (avslutt) for å gå ut av menyen

Merk: Spillmodusbehandling er alltid aktiv for TV-kilden.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.