Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Endring av inngangsnivåer

Denne funksjonen reduserer eller øker signalnivået, slik at det stemmer med lydinngangsnivået for andre komponenter.

Merk: Hver inngang kan justeres individuelt.

Følg denne fremgangsmåten for å endre lydinngangsnivået for en bestemt kilde:

Slå på TV-en og velg TV/video-inngangen som er koblet til Lifestyle®-systemet

trykk på source på fjernkontrollen, og bruk deretter pil opp eller pil ned for å velge kilden du vil justere. trykk på ok for å bekrefte

trykk på more, og trykk deretter på pil høyre for å utheve ikonet for alternativer. trykk på ok for å bekrefte

trykk på pil opp eller pil ned for å utheve volume offset (volumforskyvning)

trykk på pil venstre eller pil høyre for å justere volumnivået på den valgte kilden fra 0 til +10

trykk på exit (avslutt) for å gå ut av menyen

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.