Gratis levering og gratis retur
 

Endring av lydbehandling for en kilde

Kildelyd er en funksjon som brukes til å justere lydbehandlingen for en valgt kilde.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre lydinnstillingen:

Slå på TV-en og velg TV/video-inngangen som er koblet til Lifestyle®-systemet

trykk på more på fjernkontrollen

trykk på pil høyre for å utheve ikonet for alternativer. trykk på ok for å bekrefte

trykk på pil opp eller pil ned for å utheve [kilde] sound (kildens lyd)

trykk på pil venstre eller pil høyre for å velge følgende:

"Original" – Spiller stereolyd når stereolyd mottas fra kilden

Recommended (Anbefalt) – Spiller 5-kanals lyd uansett om det som mottas fra kilden, er 2- eller 5-kanals lyd

Alternativ – Spiller 5-kanals lyd hvis det som mottas fra kilden, er stereo eller 5-kanals lyd

Enhanced Mono (Forbedret mono) – Spiller simulert surroundlyd når monolyd mottas fra kilden

trykk på exit (avslutt) for å gå ut av menyen

Merk: Noen av alternativene kan mangle for visse kilder.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.