Gratis levering og gratis retur
 

Endring av tiden før systemet går i hvilemodus

Gjelder for:

Systemet går automatisk i hvilemodus (slås av) etter ett døgn uten bruk – heller ikke bruk av fjernkontroll. Men hvis 30-minutters hvilemodusklokke er aktivert, skifter systemet automatisk til hvilemodus etter 30 minutter uten bruk – inkludert avspilling av lyd og bruk av fjernkontrollen.

Hvis du vil slå på hvilemodusklokka for systemet, bruker du denne fremgangsmåten:

trykk på og hold inne alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) på fjernkontrollen til setup menu (oppsettmeny) vises

Alarm Setup/Menu

trykk på tune/playlist > åtte ganger helt til auto off vises

Tune/Playlist >

trykk på time – eller time + for å velge no eller yes

Time –

Time +

trykk på alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) for å gå ut av oppsettmenyen, eller vent ti sekunder på at oppsettmenyen lukkes automatisk.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.