Gratis levering og gratis retur
 

Endring av klokkeformat

Gjelder for:

Du kan velge om skjermen skal vise 12-timers (AM/PM) eller 24-timers klokke.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre klokkeformatet:

trykk på og hold inne alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) på fjernkontrollen til setup menu (oppsettmeny) vises

Alarm Setup/Menu

trykk på tune/playlist > tre ganger helt til time– vises

Tune/Playlist >

trykk på time –  eller time +  for å velge 12 hour eller 24 hour

Time –

Time +

trykk på alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) for å gå ut av oppsettmenyen, eller vent ti sekunder på at oppsettmenyen lukkes automatisk.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.