Gratis levering og gratis retur
 

Endring av lydinnstilling for TV-høyttalerne

Følg denne fremgangsmåten for å justere lydinnstillingene for TV-høyttalerne:

Slå på TV-en og velg TV/video-inngangen som er koblet til Lifestyle®-systemet

trykk på more på fjernkontrollen

trykk på pil høyre for å utheve ikonet for alternativer, og trykk deretter på ok

trykk på pil opp eller pil ned for å utheve tv speakers

trykk på pil venstre eller pil høyre for å velge av eller på. hvis du velger på, kommer det en lyd fra både tv-høyttalerne og bose®-systemet

trykk på exit (avslutt) for å gå ut av menyen

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.