TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Lade og kontrollere batterinivået

Hver gang du slår på høyttaleren, viser batteriindikatoren batteriets ladenivå i flere sekunder, og hvis det er aktivert, kunngjør en talemelding batteriets ladenivå.

Hvis du vil kontrollere batterinivået mens du bruker høyttaleren, trykker du på og holder inne av/på-knappen  for å høre en talemelding indikere batterinivået. Batteriindikatorene lyser også opp i flere sekunder.

○○○○0 % – 20 %
••○○○20 % – 40 %
•••○○40 % – 60 %
••••60 % – 80 %
•••••80 % – 100 %

Lade høyttaleren

Det kan ta opptil tre timer før batteriet er fulladet. Når batteriet er fulladet, gir det strøm til høyttaleren i opptil 12 timer. Hvis du lader batterier i 15 minutter, gir det strøm til høyttaleren i opptil to timer.

Åpne glidelåsen på undersiden av trekket for å få tilgang til USB-kontakten

Sett den minste enden på USB-kabelen inn i USB-kontakten

Koble den andre enden av USB-kabelen til en vegglader eller en datamaskin som er slått på. Under lading blinker den siste batteriindikatoren hvitt. Når batteriet er fulladet, lyser alle fem batteriindikatorene hvitt.

Merk: Høyttaleren kan ikke spille av lyd under lading.

Retningslinjer for å oppbevare batteriet

Ikke sett høyttaleren bort til lagring i mer enn 90 dager når den er fulladet eller med mindre enn 10 % gjenstående batteri. Hvis høyttaleren må settes bort og ikke skal brukes over lengre tid, er det best at batterinivået ligger på mellom 50 og 80 prosent.

Beskyttelsesmodus for batteriet

Når høyttalerbatteriet er tomt (0 %), og forblir frakoblet i mer enn 90 dager, går høyttaleren inn i beskyttelsesmodus og er permanent deaktivert. Hvis høyttaleren går inn i beskyttelsesmodus, kontakter du Bose kundeservice.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din