Gratis levering og gratis retur
 

Lading av hodetelefonene og ladeetuiet

Lading av hodetelefonene

Hodetelefonene lades mens de er i ladeetuiet. Slik lader du hodetelefonene: 

 • Plasser ladepinnene på venstre ørepropp over ladepinnene på venstre side av ladeetuiet
 • Plasser øreproppene i ladeetuiet slik at de festes magnetisk, og venstre ladeindikator blinker hvitt.
 • Gjenta trinn 1 og 2 for å lade den høyre øreproppen

Hodetelefonenes ladetid

Lad i opptil to timer for å fullade hodetelefonene. En full opplading gir opptil fem timers bruk.

Kontroll av batterinivå

Du kan kontrollere hodetelefonenes batterinivå når du bruker hodetelefonene:

 • Hver gang du tar hodetelefonene ut av ladeetuiet, vil en talemelding fra høyre ørepropp kunngjøre batterinivået
 • Når du bruker hodetelefonene, kunngjør en talemelding om batteriet trenger å lades
 • Se nederst i høyre hjørne på hjemskjermbildet i Bose® Connect-appen for å se ladenivået
 • Hvis de er tilkoblet en Apple-enhet, viser enheten batterinivået til hodetelefonene nær det øverste høyre hjørnet på skjermen og i varslingssenteret

Du kan se batterinivået til hodetelefonene mens du lader hodetelefonene:

 • Når en ørepropp er satt inn, lyser den tilhørende ladeindikatoren i henhold til ladestatusen
   

Lade det bærbare ladeetuiet

Det bærbare ladeetuiet oppbevarer og lader hodetelefonene når de ikke er i bruk.
FORSIKTIG: Bare bruk dette produktet med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC).

 • Koble den minste enden på USB-kabelen til USB-kontakten på baksiden av ladeetuiet.
 • Koble den andre enden inn i en USB-vegglader (følger ikke med) eller datamaskin som er slått på. Kontroller at hodetelefonene holder romtemperatur, mellom 5 og 40 °C før lading.

Ladetid for bærbart ladeetui

 • Lad i to timer for å få et fulladet ladeetui
 • Når hodetelefonene er inne ladeetuiet, varierer ladetiden
 • Når ladeetuiet er fulladet, kan du lade hodetelefonene opptil to ganger

Kontrollere ladeetuiets batterinivå

Trykk på knappen foran på ladeetuiet. Batterinivåindikatorene lyser i tre sekunder. Indikatorene lyser i henhold til batterinivået på følgende måte:

 • Hvis fem indikatorer lyser kontinuerlig, er batteriet fulladet
 • Hvis bare én indikator lyser kontinuerlig, er batterinivået lavt, og batteriet må lades

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.