Gratis levering og gratis retur
 

Kontroll av batteri

Hver gang du slår på høyttaleren, viser batteriindikatoren batteriets ladenivå i to sekunder, og hvis det er aktivert, kunngjør en talemelding batteriets ladenivå.

Trykk på og hold inne av/på-knappen i tre sekunder for å se batteriladenivået til høyttaleren.

  • Lyser grønt: middels til full lading
  • Blinker gult: lader
  • Lyser gult: middels lading
  • Blinker rødt: trenger å lades

Batteriytelsen varierer avhengig av innholdet som spilles av, og volumnivået det spilles av på. Ved vanlig bruk varer høyttalerbatteriet i opptil 12 timer for SoundLink Revolve speaker og 16 timer for SoundLink Revolve+ speaker.

Beskyttelsesmodus for batteriet

Når høyttaleren er frakoblet og ikke brukes i mer enn tre dager og batterinivået er mindre enn 10 %, aktiveres batteribeskyttelsesmodus for å spare strøm. Koble høyttaleren til en stikkontakt for å reaktivere den.

Plasser høyttaleren på et kjølig sted når den ikke er i bruk. Ikke sett høyttaleren bort til lagring for lengre perioder når den er fulladet, eller når batteriindikatoren blinker rødt.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.