Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Kontroll av batteri

Et fulladet batteri varer i ca. 7 timer ved avspilling på maksimalt volumnivå. Hvor lenge batteriet varer, er avhengig av voluminnstillingen. Trykk og hold inne PÅ/AV-knappen for å kontrollere batterinivået.

På/av

Mens du ser på BATTERIINDIKATOREN. Høyttaleren forteller prosentvis hvor mye batteri som gjenstår.

Batteriindikator

Tips: Reduser volumet for å forlenge batteritiden.

Følgende beskriver statusen til batteriindikatoren.

  • Grønn: Fulladet eller høyt nivå
  • Gul: Lader eller middels nivå
  • Rød: Må lades eller lavt nivå

Anbefalt ladetid er fire timer.

Beskyttelsesmodus for batteriet

Batteriets beskyttelsesmodus sparer strøm. Høyttaleren går inn i beskyttelsesmodus i disse tilfellene:

  • Når det har gått 3 dager med uvirksomhet med et gjenstående batterinivå på under 10 %
  • Når batteriet faller ned til 0 %
  • Når det har gått 24 dager med uvirksomhet uansett batterinivå.

Koble høyttaleren til en stikkontakt for å reaktivere den. Ikke sett høyttaleren bort til lagring for lengre periode når batteriindikatoren blinker rødt. Plasser høyttaleren på et kjølig sted når den ikke er i bruk. Ikke sett høyttaleren bort til lagring for lengre perioder med et fulladet batteri.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.