TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Bose® CineMate® 1 SR

Hvorfor bør du oppdatere Bose® CineMate® 1 SR?

Bose CineMate 1 SR-systemet er utformet for å vare i årevis. Ved å oppdatere systemet sikrer du at det fungerer optimalt.

Dette trenger du: En bærbar USB-stasjon med minst 10 MB ledig plass.

Merknad til brukere som har kjørt en Bose-oppdatering tidligere:
Sørg for at alle filene med endelsen *.upd fjernes fra USB-disken før du starter prosessen.

Minimumskrav til systemet

For Windows PC-brukere:

 • Prosessor på 300 MHz (1 GHz for Vista) 32- eller 64-biters
 • 128 MB RAM (Windows XP); 512 MB (Vista Home Basic); 1 GB (andre Vista-varianter og Windows 7 32-bit); 2 GB (Windows 7 64-bit)
 • Internett-tilkobling
 • 30 MB ledig plass på harddisken
 • USB-port (1.1, 2.0 eller 3.0)

For Mac-brukere:

 • OS v10.5 (Leopard), v10.6 (Snow Leopard) eller OS v10.7 (Lion)
 • Intel-basert prosessor
 • 512 MB RAM (Leopard), 1 GB (Snow Leopard)
 • Internett-tilkobling
 • 40 MB ledig plass på harddisken
 • USB-port (1.1, 2.0 eller 3.0)

Trinnene du må gjennomføre

Oppdateringsprogrammet trenger opplysninger fra CineMate® 1 SR-systemet ditt (serienummer og programvareversjon) før det kan gi deg den riktige oppdateringen.

1. For å finne denne informasjonen må du først slå på CineMate 1 SR-systemet. Det gule lyset på Acoustimass®-modulen skal lyse konstant, ikke blinke.

2. Deretter tar du USB-stasjonen og setter den inn i kontakten merket med "Service" på baksiden av Acoustimass-modulen. Det gule lyset skal bli grønt og blinke i flere sekunder før det slukkes. Hvis indikatorlampen på Acoustimass-modulen ikke endrer seg etter at du har satt inn USB-disken, må du ta den ut og sette den inn på nytt.

3. Når lyset slukkes, tar du ut USB-stasjonen. Nå er CineMate 1 SR-informasjonen tilgjengelig på USB-disken.

4. Koble USB-stasjonen til datamaskinen, og fortsett til programvareoppdateringen ved å klikke nedenfor.

5. Kjør programmet.

For Windows:

 • Klikk på Kjør eller Lagre i vinduet Filnedlasting
 • Hvis du velger Kjør, følger du instruksjonene for å utføre oppdateringen.
 • Hvis du velger Lagre, velger du hvor du vil lagre filen (Bose_Update_Application.exe). Deretter starter du programmet fra harddisken og følger instruksjonene for å utføre oppdateringen.

Merknad til Windows-brukere:
Hvis du har flere brukerkontoer på datamaskinen, kan du bli bedt om påloggingsinformasjon for administrator for å kjøre programmet.

For Mac:

 • Vent til datamaskinen har lastet ned filen. Den vises på skrivebordet som et harddisk-ikon.
 • Et vindu skal åpnes. Dra filen med oppdateringsprogrammet til skrivebordet som indikert (hvis vinduet ikke åpner seg, dobbeltklikker du på ikonet).
 • Kjør oppdateringsprogrammet fra skrivebordet, og følg instruksjonene for å utføre oppdateringen.

6. Nå som oppdateringen er lagret på USB-stasjonen, fjerner du den fra datamaskinen og setter den inn i Acoustimass-modulen igjen for å oppdatere systemet. Igjen må du kontrollere at CineMate 1 SR-systemet er slått på, og at det gule lyset på Acoustimass-modulen lyser konstant.

7. Sett USB-stasjonen inn i Acoustimass-modulen. Oppdateringen skal begynne automatisk, og lyset skal bytte fra konstant gult til konstant grønt som blinker kort med noen få sekunders mellomrom. Hvis indikatorlampen på Acoustimass-modulen ikke endrer seg etter at du har satt inn USB-disken, må du ta den ut og sette den inn på nytt.

8. Det tar et par minutter før oppdateringen fullføres. Lyset på Acoustimass-modulen slukkes når oppdateringen er fullført.

9. Når lyset er slukket, fjerner du USB-stasjonen fra CineMate 1 SR-systemet. Systemet er klart for normal funksjon med én gang USB-stasjonen fjernes.

Feilsøking

Prøv dette før du starter Updater-appen på nytt:

Mens du laster ned oppdateringen fra Internett:

 • Kontroller at Internett-tilkoblingen er i orden.
 • Programmet må kjenne til spesifikke detaljer om CineMate 1 SR-systemet. Hent disse opplysningene ved først å sette den valgte USB-disken inn i kontakten merket med "Service" på baksiden av Acoustimass-modulen. Det gule lyset skal bli grønt og blinke i flere sekunder før det slukkes. Når lyset slukkes, fjerner du USB-disken og kobler den til datamaskinen igjen.
 • Vent til datamaskinen ber deg om å fjerne USB-disken

Mens du oppdaterer CineMate 1 SR-systemet: 

 • Kontroller at systemet er koblet til og slått på, og at det gule lyset lyser konstant på Acoustimass-modulen, før du setter inn USB-disken.
 • Hvis du ser en lampe lyse rødt på Acoustimass-modulen under oppdateringen, må du fjerne USB-stasjonen fra CineMate 1 SR-systemet, koble Acoustimass-modulen fra stikkontakten i ett minutt og koble den deretter til igjen. Kontroller at systemet er slått på (en lampe lyser kontinuerlig gult), og sett USB-stasjonen inn igjen.
 • Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Bose kundestøtte på 1-877-335-2073 (USA) eller 1-87-701-2175 (Canada).

Navigering gjennom hjelpmenyen

Hjelpmenyen er tilgjengelig gjennom hele oppdateringsprosessen. Fra hjelpmenyen har du tilgang til:

 • Lisensavtale: Les gjennom lisensavtalen
 • Systeminformasjon: Se informasjon om den gjeldende versjonen av Bose CineMate 1 SR-systemets programvare samt informasjon for datamaskinen din og operativsystemet ditt.

Vanlige spørsmål

Hva er formålet med oppdateringsprogrammet for CineMate 1 SR-systemet?

Med dette programmet kan du raskt og enkelt laste ned programvaren direkte fra Bose til datamaskinen, og deretter til CineMate 1 SR-systemet.

Hvorfor er det nødvendig å oppgradere CineMate 1 SR-systemets programvare?

Ved å oppdatere programvaren sikrer du at systemet fungerer optimalt.

Kan fjernkontrollen til CineMate 1 SR-systemet styre nyere TV-er eller andre enheter etter oppdateringen av systemets programvare?

Nei. Kodene for å styre andre enheter er lagret i CineMate 1 SR-fjernkontrollen og kan ikke oppdateres. Hvis du har problemer med å styre TV-en eller andre enheter med CineMate 1 SR-fjernkontrollen, kan du ta kontakt med Boses kundeservice for å få hjelp.

Kan denne oppdateringen utføres på både datamaskin og Mac?

Ja. En PC eller Mac som brukes til å gjennomføre oppdateringen, må oppfylle minimumskravene til systemet som ligger på nedlastingssiden.

Vil denne oppdateringen påvirke datamaskinen min på noen måte?

Bare midlertidig. Når dette programmet kjører, oppretter og bruker det noen midlertidige arbeidsfiler. Når programmet er ferdig og lukkes, fjerner det alle midlertidige arbeidsfiler, inkludert selve programmet.

Hvilken type USB-stasjon bør jeg bruke?

Du kan bruke så å si alle USB-stasjoner som har minst 10 MB ledig plass. En stasjon som vises som enten en harddisk eller en "composite device", fungerer ikke. Stasjonen må være FAT- eller FAT32-formatert.

Må USB-stasjonen være tom?

Nei. Hvis du har andre filer på USB-stasjonen, blir de ikke påvirket av oppdateringsprosessen. Hvis du imidlertid har kjørt en Bose-oppdatering med denne USB-stasjonen tidligere, må du sørge for at alle filer med endelsen *.upd fjernes før du begynner oppdateringsprosessen.

Hvor lang tid tar oppdateringen?

Det skal bare ta noen få minutter for datamaskinen å laste ned oppdateringen fra Bose. Det kan ta opptil fem minutter å kjøre oppdateringen på CineMate 1 SR-systemet.

Hvor er USB-kontakten på CineMate 1 SR-systemet?

Den er på baksiden av Acoustimass®-modulen og er merket med "Service".