TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Koble til de valgfrie trådløse surroundhøyttalerne

Gjelder for:

Før du begynner

Sjekk om det finnes tilgjengelige systemoppdateringer, og installer dem: Åpne SoundTouch-appen og gå til Menu (Meny) > Settings (Innstillinger) > Speaker Settings (Høyttalerinnstillinger). Hvis en oppdatering er tilgjengelig, trykker du på UPDATE SOFTWARE (OPPDATER PROGRAMVARE) for å installere den.

Koble til høyttalerne

Koble hver surroundhøyttaler til en trådløs mottaker

Sett L/R-bryteren på hver trådløse mottaker til riktig innstilling avhengig av plasseringen av høyttaleren den er koblet til

Systemoppsett som viser innstillinger for venstre og høyre bryter bak på den trådløse mottakeren

Koble de trådløse mottakerne til stømuttak

Trykk på SoundTouch-knappen på fjernkontrollen til lydplanken.

SoundTouch-knappen uthevet på SoundTouch-fjernkontrollen

Trykk på og hold nede tallet 7 til tilkoblingslampen foran på lydplanken blinker hvitt, og slipp deretter knappen. Når den er tilkoblet, lyser lyset konstant hvitt, og høyttalerne avgir en tone.

Tips: Hvis høyttalerne ikke kobles til, kobler du fra lydplanken og de trådløse mottakerne i 30 sekunder og prøver på nytt.

SoundTouch-fjernkontroll med SoundTouch-knappen og trykking på tallet 7, med lyset som lyser konstant hvitt på lydplanken

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din