Gratis levering og gratis retur
 

Tilkobling av system til strømkilde

Plasser systemet i nærheten av datamaskinen før du kobler det til en strømkilde.
Følg disse trinnene for å koble systemet til en strømkilde:

Koble strømadapteren til strømforsyningen

Koble strømledningen til DC POWER-inngangen på baksiden av SoundLink® Air system

Koble strømforsyningen til et strømuttak. Du hører et kort lydsignal som angir at systemet er koblet til en strømkilde. Wi-Fi-indikatoren på frontpanelet skal begynne å blinke gult

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.