TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Tilkobling til datamaskin

Trykk på knappen for TRÅDLØS KILDE på fjernkontrollen. Lampen for trådløs kilde skal begynne å blinke på SoundLink®-systemet

Trådløs kilde

Slå på datamaskinen. Hvis den allerede er på, må du lukke alle musikkprogrammer

Løft opp antennen på USB-nøkkelen til SoundLink®-systemet slik at den står loddrett

Sett USB-nøkkelen inn i USB-porten på datamaskinen. Strømlampen på USB-nøkkelen tennes og begynner å blinke

Når lampene på USB-nøkkelen og SoundLink®-systemet slutter å blinke, men fortsetter å lyse, er det opprettet en trådløs tilkobling. Dette kan ta opptil 30 sekunder. Når du hører et lydsignal fra systemet, er SoundLink®-systemet klart til bruk

Når du vil spille av musikk, åpner du et musikkprogram på datamaskinen eller går til en Internett-radiostasjon.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din