Gratis levering og gratis retur
 

Tilkobling til datamaskin

Gjelder for:

  • SoundLink® wireless music system

Trykk på knappen for TRÅDLØS KILDE på fjernkontrollen. Lampen for trådløs kilde skal begynne å blinke på SoundLink®-systemet

Trådløs kilde

Slå på datamaskinen. Hvis den allerede er på, må du lukke alle musikkprogrammer

Løft opp antennen på USB-nøkkelen til SoundLink®-systemet slik at den står loddrett

Sett USB-nøkkelen inn i USB-porten på datamaskinen. Strømlampen på USB-nøkkelen tennes og begynner å blinke

Når lampene på USB-nøkkelen og SoundLink®-systemet slutter å blinke, men fortsetter å lyse, er det opprettet en trådløs tilkobling. Dette kan ta opptil 30 sekunder. Når du hører et lydsignal fra systemet, er SoundLink®-systemet klart til bruk

Når du vil spille av musikk, åpner du et musikkprogram på datamaskinen eller går til en Internett-radiostasjon.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.