TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Koble til et Wi-Fi®-nettverk – alternativ konfigurasjonsmetode

Du kan bruke denne metoden til å konfigurere systemet ved først å koble til det innebygde Wi-Fi-nettverket, og deretter koble til Wi-Fi-hjemmenettverket.

Trykk på og hold inne AUX og Play/Pause (Spill av / pause) på toppen av høyttaleren samtidig i fem sekunder, til lysfeltet foran på høyttaleren begynner å blinke og deretter lyser gult

Gå til Wi-Fi-innstillingene på mobilenheten, og koble til Bose-produktets nettverk, som vanligvis er produktnavnet (dvs. Bose Home Speaker network)

Åpne en nettleser, skriv inn 192.0.2.1 på adresselinjen, og trykk på go/enter (gå/enter) for å åpne konfigurasjonssiden for produktets Wi-Fi-nettverk

Velg Wi-Fi-nettverket fra rullegardinlisten, og angi passordet. (Merk: Hvis du ikke ser nettverket, velger du Manually Enter Wi-Fi (Angi Wi-Fi manuelt) og angir nettverksnavnet, sikkerhetstypen og passordet)

Klikk på Submit (Send), og vent mens produktet kobles til det valgte nettverket

Når det er koblet til, kobler du datamaskinen eller mobilenheten til det vanlige nettverket på nytt

Åpne Bose Music-appen, og legg til produktet i kontoen din. (Merk: Hvis du ikke ser produktet ditt, trykker du på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre, og trykker deretter på ikonet + for å legge til et produkt)

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din