Gratis levering og gratis retur
 

Kontrollknapper

Kontrollknappene sitter øverst på høyttaleren. Nedenfor finner du en beskrivelse av hver enkelt knapp og tilhørende funksjon.

På/av: Trykk på denne for å slå høyttaleren på eller av. Trykk og hold inne for å kontrollere statusen for batteriladingen

Bluetooth: Trykk på denne for å velge Bluetooth-kilden. Høyttaleren prøver å koble seg til enheten som sist ble sammenkoblet (blinker hvitt). Hvis det ikke finnes noen sammenkoblede enheter, går høyttaleren i oppdagingsmodus (pulserende blått). Når du har valgt Bluetooth, trykker du på nytt for å sette høyttaleren i oppdagingsmodus og tillate sammenkobling med en annen Bluetooth-enhet. Trykk på nytt for å gå tilbake til tilkoblingsmodus

AUX: Trykk på denne for å lytte til en enhet som er plugget inn i AUX-kontakten

LYDDEMPING: Trykk på denne for å dempe lyden fra høyttaleren eller slå den på igjen

VOLUM NED (-): Trykk på denne for å redusere høyttalervolumet i intervaller. Trykk og hold inne for å redusere volumet kontinuerlig

VOLUM OPP (+): Trykk på denne for å øke høyttalervolumet trinnvis. Trykk og hold inne for å øke volumet kontinuerlig

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.