Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Kontrollknapper

Kontrollknappene sitter øverst på høyttaleren. Nedenfor finner du en beskrivelse av hver enkelt knapp og tilhørende funksjon.

på/av: trykk på denne for å slå høyttaleren på eller av. trykk og hold inne for å kontrollere statusen for batteriladingen

bluetooth: trykk på denne for å velge bluetooth-kilden. høyttaleren prøver å koble seg til enheten som sist ble paret (blinker hvitt). hvis det ikke finnes noen parede enheter, går høyttaleren i oppdagingsmodus (pulserende blått). når du har valgt bluetooth, trykker du på nytt for å sette høyttaleren i oppdagingsmodus og tillate paring med en annen bluetooth-enhet. trykk på nytt for å gå tilbake til tilkoblingsmodus

aux: trykk på denne for å lytte til en enhet som er plugget inn i aux-kontakten

lyddemping: trykk på denne for å dempe lyden fra høyttaleren eller slå den på igjen

volum ned (–): trykk på denne for å redusere høyttalervolumet trinnvis. trykk og hold inne for å redusere volumet kontinuerlig

volum opp (+): trykk på denne for å øke høyttalervolumet trinnvis. trykk og hold inne for å øke volumet kontinuerlig

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.