90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Aktivere standbymodus (lavt strømforbruk)

Du kan aktivere standbymodus (lavt strømforbruk) ved å deaktivere Wi-Fi, tømme Bluetooth-sammenkoblingslisten og koble fra Ethernet-kabelen. Ved å deaktivere Wi-Fi og koble fra Ethernet-kabelen forhindrer du at lydplanken kobler seg til nettverket ditt, og at systemet blir kontrollert av Bose Music-appen til Wi-Fi er gjenopprettet eller Ethernet-kabelen er koblet til på nytt.


Merk: Før deaktivering av nettverk eller aktivering av standbymodus brukes på/av-knappen på mikrofonen for å sikre at mikrofonen er slått på (den røde indikatorlampen skal være slukket).

Wi-Fi: Deaktiver ved å trykke og holde knappene Bose Music og Gå fremover på fjernkontrollen samtidig. Gjenta for å aktivere

Bluetooth: Deaktiver ved å tømme sammenkoblingslisten. For å deaktivere trykker du på og holder nede Bluetooth-knappen på fjernkontrollen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en Bluetooth-kilde.

Ethernet: Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Reaktiver ved å sette inn Ethernet-kabelen.

I løpet av 2,5 timer etter å ha deaktivert nettverkene, går lydplanken i standbymodus.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din