TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Aktivere standbymodus (lavt strømforbruk)

Du kan aktivere standbymodus (lavt strømforbruk) ved å deaktivere Wi-Fi og tømme Bluetooth®-sammenkoblingslisten. Ved å deaktivere Wi-Fi forhindrer du at systemet kan kobles til nettverket ditt, i tillegg til at du forhindrer at systemet blir kontrollert av SoundTouch®-appen til det aktiveres på nytt.

Deaktivere Wi-Fi: På høyttaleren trykker du på og holder nede 3 og knappen for å redusere volumet til Wi-Fi-indikatoren slås av

Deaktivere Bluetooth: Deaktiver Bluetooth ved å tømme sammenkoblingslisten. Trykk på og hold nede Bluetooth-knappen på høyttaleren til Bluetooth-indikatoren blinker hvitt

I løpet av 2,5 timer går enheten over i standbymodus

Merk: Fjernkontrollen fungerer ikke når produktet er i standbymodus

For å reaktivere Wi-Fi trykker du på og holder nede 3 og knappen for å redusere volumet til Wi-Fi-indikatoren slås på. Reaktiver Bluetooth ved å sammenkoble med en Bluetooth-kilde

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din