Gratis levering og gratis retur
 

Aktivere standbymodus (lavt strømforbruk)

Du kan aktivere standbymodus (lavt strømforbruk) ved å fjerne Ethernet-kabelen, deaktivere Wi-Fi og tømme Bluetooth®-sammenkoblingslisten. Ved å deaktivere Ethernet og Wi-Fi forhindrer du at systemet kan kobles til nettverket ditt, i tillegg til at du forhindrer at systemet blir kontrollert av SoundTouch®-appen til det aktiveres på nytt.

Deaktivere Wi-Fi: På høyttaleren trykker du på og holder nede 3 og knappen for å redusere volumet til Wi-Fi-indikatoren slås av

Deaktivere Bluetooth: Deaktiver Bluetooth ved å tømme sammenkoblingslisten. Trykk på og hold nede Bluetooth-knappen på høyttaleren til Bluetooth-indikatoren blinker hvitt

I løpet av 2,5 timer går enheten over i standbymodus

For å reaktivere Wi-Fi trykker du på og holder nede 3 og knappen for å redusere volumet til Wi-Fi-indikatoren slås på. Reaktiver Bluetooth ved å sammenkoble med en Bluetooth-kilde

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.