Gratis levering og gratis retur
 

Lokalisering av MAC-adresse

Hva er en MAC-adresse?

Alle enheter i Wi-Fi®-nettverket har et unikt identifikasjonsnummer som gjør at den trådløse ruteren klarer å skille dem fra hverandre.

Dette kalles MAC-adressen, eller medietilgangskontrolladressen.

Hvorfor trenger jeg den?

Noen nettverk bruker en sikkerhetsfunksjon som kalles MAC-filtrering, som begrenser nettverkstilgangen for enheter som har MAC-adresser som står på det vi vanligvis kaller en hvitliste. Nettverket kan kreve en MAC-adresse når du legger til Bose®-enheten. Følg disse instruksjonene når du bruker installasjonsprogrammet for å finne MAC-adressen for det digitale musikksystemet Bose SoundLink® Air:

Kjør installasjonsprogrammet for Bose SoundLink® Air-systemet, som du kan laste ned fra www.Bose.com/wifisetup

Velg språk

Angi at du godtar eller er enig i spørsmålet

Sett inn strømledningen og koble USB-kabelen fra SoundLink® Air-systemet inn i en USB-port på datamaskinen

Velg Systeminformasjon på Hjelp-menyen

Skjermbilde med PC-systeminformasjon

Skjermbilde med Mac®-systeminformasjon

Skjermbildet med systeminformasjon inneholder all produktinformasjon for SoundLink® Air-systemet, inkludert MAC-adressen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.