TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Home Entertainment System

Hvorfor bør du oppdatere systemet ditt?

Systemets fjernkontroll styrer systemet og tilkoblet utstyr som en TV, dekoder/PVR og Blu-ray-spiller. Regelmessige oppdateringer sørger for at fjernkontrollen er kompatibel med enheter som er nyere enn systemets produksjonsdato. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se oppdateringsdetaljene.

I tillegg må du kanskje oppdatere systemet for SoundTouch™.

Minimumskrav til systemet

For Windows PC-brukere:

 • Prosessor på 300 MHz (1 GHz for Vista) 32- eller 64-biters
 • 128 MB RAM (Windows XP); 512 MB RAM (Vista Home Basic); 1 GB (andre Vista-versjoner)
 • Internett-tilkobling
 • 125 MB ledig plass på harddisken
 • USB-port (1.1 eller 2.0)

For Mac-brukere:

 • OS v10.5 og v10.6
 • Intel-basert prosessor
 • 512 MB RAM (10.5), 1 GB (10.6)
 • Internett-tilkobling
 • 125 MB ledig plass på harddisken
 • USB-port (2.0)

Trinnene du må gjennomføre

Før nedlasting

Merk: Hvis du oppdaterer systemet for SoundTouch™ og har fullført trinn 1 og 2, kan du klikke på Fortsett til systemoppdateringer.

Trinn 1:
Sett USB-stasjonen som fulgte med systemet, inn i systemets konsoll (se illustrasjonen). Deretter trykker du på konfigureringsknappen på konsollen, velger "Oppdater" og følger instruksjonene på skjermen.
USB-stasjon koblet til et Lifestyle-system

Trinn 2:
Sett deretter USB-stasjonen inn i en USB-port på datamaskinen før du kjører programmet (se illustrasjonen). Du må ikke koble fra USB-stasjonen mens oppdateringsprogrammet kjører. Hvis du gjør det, blir oppdateringen avbrutt.

Start nedlasting av programvareoppdateringen

For Windows:

 • Klikk på Kjør eller Lagre i vinduet Filnedlasting
 • Hvis du velger Kjør, følger du instruksjonene for å utføre oppdateringen.
 • Hvis du velger Lagre, velger du hvor du vil lagre filen (Bose_System_Updater.exe). Deretter starter du programmet fra harddisken og følger instruksjonene for å utføre oppdateringen.

For Mac:

 • Vent til datamaskinen har lastet ned filen. Den vil vises på skrivebordet som et harddisk-ikon
 • Et vindu skal åpnes. Dra oppdateringsfilen til skrivebordet som indikert. (Hvis vinduet ikke åpnes, dobbeltklikker du på ikonet.)
 • Kjør systemoppdateringen fra skrivebordet, og følg instruksjonene for å utføre oppdateringen

Feilsøking

Bruk følgende informasjon for å løse problemet.

 • Kontroller at Internett-tilkoblingen er i orden.
 • Kontroller at systemet har skrevet systeminformasjon til USB-flashenheten
 • Sørg for at systemet er koblet til og slått på
 • Hvis du oppdaterer et Lifestyle®-system, må du kontrollere at TV-en er slått på og innstilt på inngangen for Lifestyle®-systemet ditt
 • Trykk på Setup-knappen på systemets konsoll
 • Bruk systemets fjernkontroll for å velge Oppdater på menyen som vises på skjermen
 • Sett i USB-flashenheten i USB-kontakten foran på konsollen og følg instruksjonene på skjermen
 • Vent til systemet ber deg om å fjerne USB-stasjonen
 • Fjern USB-stasjonen fra systemet og sett den inn i en ledig USB-kontakt på datamaskinen
 • Oppdateringsprosessen leser systeminformasjon lagret på USB-flashenheten og avgjør om det finnes tilgjengelige oppdateringer for systemet
 • Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, skriver prosessen dem til USB-flashenheten
 • Hvis USB-stasjonen ikke er koblet til datamaskinen, eller ikke kan lokaliseres, kan ikke oppdateringsprosessen fullføres

Tips: Koble USB-stasjonen rett i en ubrukt USB-kontakt på datamaskinen.
Hvis du kobler til en USB-hub, kan det bli vanskeligere for oppdateringsprosessen å finne USB-stasjonen
Hvis du kobler den rett i en ubrukt USB-kontakt på datamaskinen din, blir det enklere å finne stasjonen

Hjelpmenyen
Hjelpmenyen er tilgjengelig gjennom hele oppdateringsprosessen. Fra hjelpmenyen har du tilgang til:

 • Lisensavtale: Les gjennom lisensavtalen
 • Systeminformasjon: Se informasjon om den gjeldende versjonen av systemet samt systeminformasjon om datamaskinen din og operativsystemet ditt

Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte Bose kundestøtte.

Vanlige spørsmål

Hva er formålet med oppdateringsprogrammet for Bose® home entertainment system?

Med dette programmet kan du raskt og enkelt oppdatere programvaren direkte fra Bose til datamaskinen, og deretter til systemet ditt.

Hvorfor må jeg kanskje oppdatere programvaren?

Bose® home entertainment systems er laget for å kunne være kompatible med nytt audio- og videoutstyr etter hvert som det kommer på markedet. Denne programvareoppdateringen legger til nye funksjoner og fjernkontrollkoder som systemet ditt sannsynligvis trenger for å fungere med disse nye enhetene.

Fungerer denne oppdateringen på alle Lifestyle®- og VideoWave®-systemer?

Nei. Oppdateringen fungerer på alle VideoWave® entertainment systems og systemene Lifestyle® V35, V25, T20, T10, 135 og 235 – samt alle andre Lifestyle®-systemer med en USB-port.

Kan denne oppdateringen utføres på både datamaskin og Mac?

Ja, med følgende minimumskrav til operativsystemer: Datamaskiner må ha Windows XP eller høyere. En Mac må ha OS 10 eller høyere.

Vil denne oppdateringen påvirke datamaskinen min på noen måte?

Bare midlertidig. Når dette programmet kjører, oppretter og bruker det noen midlertidige arbeidsfiler. Når programmet er ferdig og lukkes, fjerner det alle midlertidige arbeidsfiler, inkludert selve programmet.

Hva hvis jeg mister USB-stasjonen jeg fikk fra Bose?

Du kan bruke enhver USB-stasjon med en kapasitet på 1 GB eller høyere til å oppdatere systemet. Bare følg instruksjonene i nedlastingsprogrammet.

Hvor lang tid tar oppdateringen?

Du kan bruke enhver USB-stasjon med en kapasitet på 1 GB eller høyere til å oppdatere systemet. Bare følg instruksjonene i nedlastingsprogrammet.

Er Lifestyle®-systemet mitt kompatibelt med 3D-videokilder, slik at jeg kan få bedre spill- og filmopplevelser?

Ja, når du har lastet ned programvareoppdateringen, er Lifestyle®-systemet ditt fullstendig kompatibelt med 3D-videokilder. Bare koble en 3D-TV og en 3D Blu-ray Disc™-spiller, en spillkonsoll eller andre lignende enheter, til Lifestyle®-systemet. Du kan nå glede deg over 3D-filmer, 3D-sendinger og 3D-spill. Se den medfølgende brukerhåndboken for å få mer informasjon om systemets 3D-egenskaper.

Merk: Programvareoppdateringen for Bose®-kontrollkonsollen gjør ikke VideoWave®-underholdningssystemer i stand til å gjengi 3D-video.