Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Hvordan justerer jeg bassen og diskanten?

Det er ingen justerbare tonekontroller på Bose-systemet. Men det finnes noen måter å justere lyden på hvis det er for mye bass:

Hvis du plasserer systemet nærme en vegg eller et hjørne, kan bassenlyden øke. Hvis du vil redusere bassen, kan du flytte systemet lenger unna veggen eller hjørnet.

Angi BASS-innstillingen i systemmenyen til NORMAL eller REDUCED (REDUSERT):

  1. På fjernkontrollen trykker du på og holder nede ALARM SETUP (ALARMOPPSETT) til SETUP MENU (OPPSETTSMENY) vises på systemdisplayet
  2. Bruk knappene TUNE/MP3 til å finne BASS-innstillingen i oppsettsmenyen
  3. Bruk knappene TIME +/- til å velge ønsket bassinnstilling
  4. Trykk på ALARM SETUP (ALARMOPPSETT) for å avslutte menyen

MERK: Hvis BASS-alternativet ikke vises i oppsettsmenyen, trengs det en programvareoppdatering

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.